Tips til andakt

Meningen med livet

AKTUALISERING: Walter Mitty har i filmen «The Secret Life of Walter Mitty» en formening om hva som er meningen med livet. Du kan bruke et sitat derfra til å aktualisere denne tematikken.

Fra Populærkulturen

Treffende satire?

SAMTALEGUIDE: Selv om «Det helt nye testamentet» tegner et vrengebilde av Bibelens Gud, reiser filmen også viktige spørsmål, som: Finnes Gud? Er Gud god? Er livet forutbestemt? Hvordan blir jeg lykkelig? Hva skjer etter døden?

Trosforsvar

Skeptikerens guide til Jesu oppstandelse

FOREDRAG, Stefan Gustavsson.
Hva kreves for å tro på Jesu oppstandelse? Må man være godtroende? Hva kan sies rent historisk om hva som hendt rundt Jesu død og den tomme grav? Hvor vektige er innvendingene mot oppstandelsen