I en fersk undersøkelse fra Ipsos sier 36 % at film og tv betyr mye for julestemningen, mens kun 14% mener at juleevangeliet og kirken er viktig i høytiden. Ikke rart, da, at seertallet til julaftens kavalkade Donald og vennene hans er mye høyere enn antallet kirkegjengere på denne mest populære gudstjenestedagen i året!

På engelsk heter programmet From All of Us to All of You – en tittel som oppmuntrer til å spørre hva Disney-kavalkaden gir oss. «Den rette julestemningen», vil mange si, fordi gjensynet med Donald og vennene hans er en del av juleritualet.

Men hvilket julebudskap formidler kavalkaden, midt i nostalgi, humor og fortellerglede? Et nærmere blikk på de mange innslagene som Timmy Gresshoppe introduserer, viser at parallelt med å vise omtanke for andre, oppmuntres vi til å tro på kraften i egne drømmer og egen tro.

Dette er da også et nøkkeltema i mangfoldet av Disneyfortellinger. Omsorg og godhet er sentrale verdier, men hovedfokus er på egne drømmer og ønsker, på troens kraft og håpets magi. Derfor er det ikke overraskende at Timmy på slutten av kavalkaden kommer med troserklæringen: «Det å vende seg mot en stjerne og ønske seg noe, symboliserer tro, håp og alt det som julen står for». Her gir altså Disney-kavalkaden et godt utgangspunkt for refleksjon over hva julen står for ifølge Disney, – og hva som er juleevangeliets kjerne!

Disneys julebudskap er som et ekko av kjernen i den populærkulturelle julefeiringen. Denne troen på det gode, på selve julen, er sentral i mange klassiske julefilmer. I Charles Dickens’ A Christmas Carol ser vi den hos gnieren Scrooge, som blir omvendt til å tro på julen og «holde på den hele året». Som oftest dukker da også julenissen, selve symbolet på den populærkulturelle julen, opp i Disney-kavalkaden. Godheten og gavmildheten i Dickens’ og Disneys julebudskap, forenes altså med hovedpersonen i den sekulære julefeiringen.

Men dypest sett er jo denne godheten forankret i Guds store julegave! Måtte stadig flere se dette og ikke la seg blende av budskapet om kraften i egen tro når Donald og vennene hans skaper «den rette julestemningen».

 

Først publisert i  SERVUS nr. 4 2016

Relaterte artikler