TIPS: Å formidle fra Bibelen som Guds Ord er en enorm glede og et stort privilegium. Men det innebærer også et stort ansvar. Derfor er det viktig at vi bruker tid på å forsikre oss om at vi formidler det Bibelen faktisk sier, og at fokus ikke er våre egne meninger og tanker.

 

Lars Dahle

Utarbeidet av Lars Dahle (2010)

Lars Dahle er viserektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Han er også aktiv som forkynner, foredragsholder og skribent. Dahle er spesielt opptatt av «dobbel lytting» – det å lytte til både Bibelens og samtidens tekster – og å løfte frem sannhetsspørsmålet i all formidling.

 

 

Hvordan velge en bibeltekst?

 • Teksten kan være fastlagt ut fra kirkeåret. Det er også et godt tips å undersøke hva som er søndagens tekst.
 • Noen ganger gis teksten fra «oppdragsgiveren».
 • Andre ganger velges teksten ut fra et bestemt tema. 
 • Og noen ganger velges en tekst på grunn av personlig betydning for formidleren.

 

 Hvordan forstår vi best en bibeltekst?

Still følgende spørsmål:

 • Hva slags sjanger er det?
 • Hva slags litterær sammenheng står teksten i – i den aktuelle boken i Bibelen?
 • Hva er den geografiske, historiske og kulturelle sammenhengen?
 • Hva er den «livssynsmessige sammenhengen»? Med andre ord: Hvilken rolle/plass/funksjon har teksten i Bibelens store fortelling – om mennesket som skapt av Gud, som syndet mot Gud, som er elsket av Gud og som i troen på Jesus kan få leve i håp til Gud?

 

Hvordan forberede en muntlig bibelformidling

Arbeid nøye med selve bibelteksten:

 • Å forstå teksten (kapitlet, avsnittet, verset)
 • Hva er tekstens budskap – om Gud, mennesket, synd, frelse/nåde, de ti bud, livet, relasjoner, døden og så videre?

 

La teksten arbeide med deg: i bønn, refleksjon og meditasjon

 

Arbeid kreativt med formidlingssituasjonen:

 • Hvem skal du tale til? Hvor mye kunnskap har de fra før? Hva er forholdet deres til kristen tro?
 • Hvilke(t) (hoved)budskap fra teksten?
 • Hvor mye skal du skrive ned i forberedelsen? (Det varierer fra person til person, men husk betydningen av «fri formidling» – at du har godt kontakt med tilhørerne.)
 • Hvordan skal du gi tilhøreren hjelp til å huske fra formidlingen? (Tenk: fokus, punkter, illustrasjoner og så videre.)

 

Hvordan gjennomføre formidlingen?

 • Tenk på tekstbudskapet – som er fokuset ditt
 • Tenk på tilhøreren – som er den eller de du skal formidle klart og engasjerende til
 • Tenk på Guds nærvær – som det som bærer deg
 • Tenk på Bibelen som Guds Ord – som felles autoritet for deg og tilhøreren

 

Til ettertanke

 •  Vi trenger å holde fast på at Gud virker på to måter gjennom sitt Ord – både som lov («Gud som dømmer») og evangelium («Gud som frikjenner»)
 • Vi trenger å kombinere tradisjonell bibelformidling med ulike former for kreativ formidling (for eksempel: aktualiseringer fra populærkultur, kunst og drama)
 • Vi trenger å skape arenaer for tilbakemelding, spørsmål og samtale
 • Vi trenger å minne hverandre på at det er Den hellige ånd som virker «på innsiden» – og at dette gjelder både oss selv og de som vi formidler til
(Visited 225 times, 1 visits today)

Relaterte artikler