Alister McGrath

Den kjente Oxford-teologen Alister McGrath var hovedtaler på Veritaskonferansen 2023. Temaet for konferansen var «Fornuft og fantasi: Arven etter C.S. Lewis».

Det store mysteriet

I forbindelse med Alister McGraths besøk på Veritaskonferansen 2023 ble følgende bok utgitt på norsk på Veritas forlag: Det store mysteriet Vitenskap, Gud og menneskets søken etter meningen med livet.

Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hva er meningen med livet? Kan religion si noe mer enn biologi og antropologi om disse viktige spørsmålene?

Alle mennesker ønsker å se «det store bildet». Har det ønsket oppstått av seg selv etter hvert som mennesket har utviklet seg, eller er det en dyp lengsel etter mening lagt ned i oss av et høyere vesen?

C.S. Lewis-ekspert og filosofiprofessor Alister McGrath bruker filosofi, vitenskap og litteratur til å grave dypt i spørsmålet om menneskets identitet.

Han kritiserer den veldige framskrittstroen vi finner i opplysningstiden og transhumanismen, og løfter fram en «eldre og klokere» versjon av humanismen enn den som har blitt enerådende i dag. For deg som ikke er redd for å utforske livets store spørsmål.

Boken kan kjøpes fra Damaris Norge sin nettbutikk (https://www.damaris.no/produkt/det-store-mysteriet-vitenskap-gud-og-menneskets-soken-etter-meningen-med-livet/, eller fra Lunde forlag (https://www.lundeforlag.no/det-store-mysteriet), hvor den også er tilgjengelig som e-bok https://www.lundeforlag.no/det-store-mysteriet-e-bok-.

Les mer om Alister McGrath på hans hjemmeside: https://alistermcgrath.org/

I forkant av konferansen hadde Alister McGrath flere foredrag:

I løpet av selve Veritaskonferansen 2023 holdt Alister McGrath følgende taler: