Reasonable Faith

Reasonable Faith: Hvorfor er kristen tro troverdig?

Finnes det gode grunner til å hevde at kristen tro er troverdig?  Reasonable Faith har laget animerte videoer som tar for seg sentrale argumenter for kristen tro på en enkel, klar og overbevisende måte. Damaris Norge kan nå presentere seks av disse videoene med norsk teksting.

Her er en samtale mellom daglig leder i Damaris Norge, Lars Dahle og William Lane Craig, en av verdens ledende kristne apologeter, som også står bak Reasonable Faith.
Som podcast:


William Lane («Bill») Craig er en av vår tids fremste apologeter med både filosofi og teologi som sine fagfelt. Gjennom utallige bøker, debatter, artikler og podcaster har han formulert grunner for den kristne troens sannhet og aktualitet, og møtt aktuelle spørsmål, innvendinger og livssynalternativ. Hans lærebok Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics er en klassiker. Sentralt i denne boka står flere argumenter for Guds eksistens og for Jesu oppstandelse, som Craig formulerer som ett sammenhengende argument for den kristne troens sannhet. 

Det finnes også en mer populær utgave med tittelen On Guard: Defending Your Faith with Reason and Precision. 

Bill Craigs apologetiske materiale brukes i studiet kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, blant annet i emnet KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv.
Anbefalte ressurser: 
Hvorfor er kristen tro troverdig? Videoserie med tilleggsressurser 

  1. En samtale med Bill Craig om vår nye videoserie
  2. Finnes Gud?  1. Det kosmologiske kalam-argumentet
  3. Finnes Gud? 2. Fininnstillingsargumentet
  4. Finnes Gud? 3. Det moralske argumentet
  5. Hvem hevdet Jesus at han var?
  6. Stod Jesus opp fra de døde? Del 1: Fakta
  7. Stod Jesus opp fra de døde? Del 2: ForklaringeneTeksting av videoserien til norsk samt utvikling av disse ressurssidene er gjort med støtte fra stiftelsen BioCosmos