Reasonable Faith Finnes Gud

Finnes Gud? 1. Det kosmologiske kalam-argumentet


Finnes Gud? Kan det gis gode argumenter for Guds eksistens? De såkalte «kosmologiske gudsargumenter» er argumenter for Guds eksistens som tar utgangspunkt i universet (kosmos). Ett av disse argumentene kalles «kalam»-argumentet. 

«Kalam» er arabisk og betyr «ord» eller «tale». Dette henviser til den faglige diskusjonen blant islamske lærde i middelalderen som særlig utviklet dette argumentet. Kalam-argumentet fokuserer på det å begynne å eksistere. 

Argumentet kan i sin enkleste form settes opp slik:

  • Alt som begynner å eksistere har en årsak. 
  • Universet begynte å eksistere. 
  • Derfor har universet en årsak.

Den moderne utgaven av dette argumentet ble lansert av William Lane («Bill») Craig. Argumentet har nemlig fått ny aktualitet etter oppdagelsen av Big Bang, som synes å indikere at vårt univers ble til på et bestemt tidspunkt tilbake i tid. At universet begynte å eksistere begrunnes altså nå ut fra moderne kosmologi. Teorien om «multivers» er blitt fremmet som en løsning på denne utfordringen, men kosmologer peker på at også et «multivers» må ha en begynnelse. 
(Klikk på tekstsymbolet nede i høyre hjørne for å velge norsk teksting)Anbefalte ressurser: 


Hvorfor er kristen tro troverdig? Videoserie med tilleggsressurser 

  1. En samtale med Bill Craig om vår nye videoserie
  2. Finnes Gud?  1. Det kosmologiske kalam-argumentet
  3. Finnes Gud? 2. Fininnstillingsargumentet
  4. Finnes Gud? 3. Det moralske argumentet
  5. Hvem hevdet Jesus at han var?
  6. Stod Jesus opp fra de døde? Del 1: Fakta
  7. Stod Jesus opp fra de døde? Del 2: ForklaringeneTeksting av videoserien til norsk samt utvikling av disse ressurssidene er gjort med støtte fra stiftelsen BioCosmos