glede

Guds navn, rike og vilje 

-Herrens bønn er den mest fullkomne av alle bønner. I den ber vi ikke bare om det vi med rette kan ønske oss, men også i den rekkefølge vi bør ønske det, sa teologen Thomas Aquinas på 1200-tallet. 
            

Denne uken vil vi se at de syv bønnene i Vår Far ikke bare har ulikt fokus, men at rekkefølgen åpner dype sannheter. I de tre første bønnene ber vi om at Guds navn, rike og vilje skal utbres på jorden. Det begynner altså med Gud, ikke oss. Slik skulle all bønn være. 
            

 «La navnet ditt helliges», ber vi først. Dette kan lett skurre. Ikke bare fordi ordet «hellig» er ganske fremmed for vår tid, men også fordi Bibelen jo sier at Guds navn er hellig. Så hvorfor be slik? 
            

Hellig betyr utskilt og opphøyet. Gud er hellig, og navnet er hans personlighet. Her ber vi derfor om at Gud må utbre respekt for seg på jorden. Og da er vi involvert, ved å bruke navnet hans rett – som ropenavn og tiltalenavn. Ikke som utbruddsordet «Herregud», men en vi roper til om hjelp og tillitsfullt kan komme til med alt.
            

«La riket ditt komme», ber vi så. Guds rike er der Gud regjerer, og vi ber om at Gud skal få herredømme i våre liv– over følelser, ønsker, tanker og forpliktelser. Hans rike i oss, altså. Men også ved oss, for her sier vi ja til å være med å bringe Guds rike til hele verden.
            

«La viljen din skje på jorden slik som i himmelen». Hører vi ekkoet av Jesu bønn i Getsemane? Jesus hadde full tillit til sin far, og overga seg til Guds vilje. Finnes det større grunn til å gjøre det samme? 

Andakten er del av en andaktsrekke som ble publisert i Fevennen i uke 15 2024.

Vil du lære mer om bønn?

Sjekk: https://snakkomtro.com/victoria-bo-hvis-gud-finnes-hvorfor-ber-vi-ikke-mer/