Anne Solfrid Brennhovd

Redaktør SnakkOmTro

Margunn Serigstad Dahle

Team- og produksjonsleder

Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent Damaris Norge

Bjørn Hinderaker

Redaktør SnakkOmGud.no

Britt-Ellen Skregelid Birkeland

Redaktør Damaris Skole Grs

Ann-Christin Østerberg

Innholdsprodusent, kursadministrator og prosjektkoordinator

Jon Romuld Håversen

Innholdsprodusent

Lars Dahle

Daglig leder

Leif Egil Reve

Innholdsprodusent