Teamet

Daglig leder og ansvarlig redaktør
Professor i systematisk teologi med vekt på apologetikk ved NLA Høgskolen Gimlekollen. Daglig leder for Damaris Norge AS.
Team- og produksjonsleder
Team- og produksjonsleder Damaris Norge // Førstelektor i Kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.
Redaktør SnakkOmGud.no
Høgskolelektor NLA Mediehøgskolen.
Nettkonsulent Damaris Norge
Redaktør Damaris Skole Grs
Innholdsprodusent
Lagsarbeider med ansvar for Skepsisuker og frivillig i Damaristeamet.
Innholdsprodusent