Jomfrufødsel – hvor kom ideen fra?

VIDEO: Hvorfor har evangeliene tatt med en detalj om Jesu fødsel som enten er latterlig eller skandaløs? Kan det være fordi den er sann?Evangeliene forteller at Jesus ikke ble unnfanget ved noen mann, men ved Den hellige ånd. Det kan være vanskelig å forstå. Hva var poenget med en slik detalj?

Hedenske myter fra antikken om fødslene til store menn er ofte mirakuløse, som at slanger befruktet kvinnen. Men disse historiene er ganske blasfemiske, det gir ikke mening å koble Jesu fødsel til en slik.

På Jesu tid leste man ikke tekstene fra profeten Jesaja 7,14 om jomfruen som skulle bli med barn som en messiansk profeti. Denne teksten ble bare lest som profetisk om Messias av kristne i etterkant, og i lys av Jesus død og oppstandelse. Å hevde at jomfrufødselen ble oppfunnet for å oppfylle Jes 7,14 gir derfor ikke mening. 

Jomfrufødselen er og forblir noe som er vanskelig å forholde seg til som historiker. Men å utelukke muligheten for undere, er jo også en trosposisjon. Og man står da igjen et annet historisk mysterium: Hvorfor skulle forfatterne finne opp en slik historie, som både er latterlig og nesten blasfemisk, og som for alltid vil være et hinder for troverdigheten til deres budskap?

Andre filmer i denne serien:

Skeptikerens guide til Julen
Hvem var vismennene
Jomfrufødsel – vitenskapelig umulig?
Kan vi tro på Betlehemsstjernen?
Bommer Lukas ved å nevne Kvirinius?