Tips til PowerPoint i andakter

Ikke la PowerPoint bli det eneste verktøyet du har i verktøyskrinet ditt.

 

PowerPoint og andre presentasjonsverktøy blir brukt av veldig mange mennesker rundt i verden, i ulike sammenhenger, og på mange måter har PowerPoint fått et dårlig rykte. Grunnen av mange kjedelige presentasjoner som kommuniserer dårlig.

Vi kristne har verdens beste budskap, som vi ønsker å kommunisere best mulig til flest mulig. Derfor er det lurt å teste ut hva som fungerer best for deg, i møte med de du skal formidle til. For noen av oss vil PowerPoint fungere bra, men ikke la det bli det eneste verktøyet du har i verktøyskrinet ditt.

 

Lett å misbruke verktøyet

Forkynneren Gunnar Ferstad, som heller vil tegne illustrasjoner på en tavle mens han har andakter, kommer ofte med denne påstanden om PowerPoint:

«No Power, No Point»

Og han har et poeng, du kan lett misbruke dette verktøyet, og da virker det mot sin hensikt. For å si det først som sist: Jeg mener ikke at alle alltid må bruke PowerPoint!

 

Hva kan være faren med å bruke PowerPoint?

Noen ganger kan en PowerPoint-presentasjon fungere dårlig, eller i verste fall mot sin hensikt.

 1. Teknisk trøbbel: Ting kan «klikke» både før og under andakten. Mye kan unngås med god planlegging og testing, men uforutsette problem kan oppstå. Har du da klar en plan b(e)?
 2. Du blir mer «bundet» til det du skal si: Det kan være både en fordel, og en ulempe.…Det kan være forskjell på en andakt og et seminar. I en andakt bør/kan du være mer oppmerksom på «åndens ledelse», og noen ganger forlate det som er planlagt og heller formidle det du «får fra Gud». Her er vi forskjellige, og har forskjellige gaver…)
 3. Du kan bli lat: Det er flott å kunne «resirkulere» gamle andakter, og bruke (stort sett) samme presentasjon og andakt på en ny plass. Men det er en fare for at vi blir «late».

 


Andre ressurser om formidling:


 

Godt verktøy

Jeg tror likevel at for noen, i noen situasjoner, kan PowerPoint være et tjenelig verktøy. Og da er det lurt å ha jobbet litt med å finne hva som fungerer.

Det finnes ikke ett fasitsvar; én perfekt PowerPoint-presentasjon. Du må finne din måte, som passer for deg og det du vil formidle og den gjengen du formidler til.

 • Hva er det du vil formidle i andakten?
 • Ikke begynn med å lete etter «kule» illustrasjoner eller morsomme videoklipp. Da kaster du fort bort mye tid, og begynner i feil ende. Begynn med bibelteksten!
 • Hva betyr teksten?
 • Hva skal du formidle?
 • Har du et eller flere poeng som du vil at tilhørerne skal huske?
 • Hva er ønsket handling, endring du ønsker å skape?

 

Hvem snakker du til?

Dette er rimelig grunnleggende, men før du starter på PowerPoint presentasjonen, bør du ha tenkt gjennom hvem det er du skal snakke til. Alder? Kjønn? Kjennskap til kristen tro?

En god presentasjon…

 • … gjør det lettere å huske det som ble formidlet
 • … gjør det lettere å følge med, eller «hente inn» folk som har falt ut (eller i søvn).
 • … øker forståelsen av det som blir presentert
 • … hjelper deg til å ha en «logisk tråd» i det du presenterer
 • … kombinerer fakta og følelser. Bilder taler til følelser. Ord til fornuften. Viktig å nå inn til begge «hjernehalvdelene» til tilhørerne.

 

Klargjør mulighetene i forkant

Det er ikke alltid vi vet helt hvem det er vi skal snakke til, men et godt tips er å kontakte lederne for laget i forkant og få litt bakgrunnsinformasjon om gruppen du skal holde andakt for.

 • Hvor skal du holde andakten?
 • Hvordan ligger det til rette for at du skal kunne bruke en PowerPoint-presentasjon?
 • Er det teknisk mulig?
 • Et typisk problem kan være at skjermen er dårlig plassert
 • Tilkobling til projektor er bak i salen, og du bør helst stå fremme. (Det kan hjelpe med en fjernkontroll, eller at noen trykker for deg. Men blir trøbbel når du hadde tenkt å ha ”manus” på skjermen din.. )

Ligger det dårlig til rette, kan du ha en veldig god presentasjon på lager, som blir fremført veldig dårlig.

 

Konkrete tips til bruk av PowerPoint

PowerPointen skal underbygge/understreke det du sier, det er ikke presentasjonen som skal være i sentrum.

 • Du er forkynneren, du må ha kontakt med tilhørerne.
 • Bildene skal forsterke det du sier.
 • PowerPointen er ikke en teleprompter, som viser i tekst alt du tenker å si.
 • Unngå «Death by bullet points» – for mange kulepunkt på en side.
 • Bruk gode bilder og lite tekst.
 • Teksten må kunne leses fra bakerst i rommet. Også når skjermen er dårlig plassert. Sjekk dette før du begynner.
 • Test presentasjonen i forkant, slik at du kan unngå teknisk kluss, og finne ut om alle slides fungerer som de skal. Typiske feil er videoer som ikke starter når den skal eller bilder som ikke passer til skjermen. Det er ulike formater (forholdet mellom bredde og høyde) på prosjektorer. I de fleste fremvisningsverktøy kan du velge om det skal være en fremvisning i 16:9-format (bred) eller 4:3 (ikke fullt så bred).
 • Ha maks seks ord per slide (i alle fall så få ord som mulig). Unntaket er bibelvers, som ofte kan stå i sin helhet eller utdrag av teksten.
 • Ha ett poeng for hver slide.
 • Dropp avanserte overganger og forstyrrende animasjoner – det enkle er ofte det beste. Det finnes unntak fra regelen. For eksempel i møte med små barn er min erfaring at animasjoner kan fungere bra. Og i møte med ungdommer kan animasjoner brukes ironisk)
 • Ikke bruk lydeffekter!
 • Vær konsekvent i bruk av font, farge og illustrasjonstype.

 

 


 

Post scriptum:

Her er noen andre ting som er verdt å tenke på når du skal ha en andakt, og tenker å bruke en PowerPoint.

Alt kommuniserer

Du kan ha verdens beste PowerPoint, som vil bli «overdøvet» av annen kommunikasjon som kroppsspråk (noen mener at 70 % av kommunikasjonen er nonverbal), hvordan du kler deg, tonefall/stemmebruk, hvordan du møter tilhørerne før andakten.

 


Lovlige bilder

Det kan være fristende å gå for bildesøk på Google, men det er ikke alltid like lovlig. Et alternativ kan være å ta bilder selv. Og det finnes heldig vis noen plasser vi kan lete etter bilder vi fritt kan bruke.

Aktuelle nettsider for å finne lovlige bilder er:

 

Det er også mulig å vise videoer direkte fra YouTube, dersom du har mulighet til å koble deg på nett.