Anbefalte bøker - bestill her

En liste over bøker som vi i Damaris anbefaler på det varmeste. Tema: apologetikk, kulturanalyse, formidling og livet som kristen.

Bestillingsskjema finner du ved å klikke på boktittelen. Faktura blir tilsendt sammen med boken.

Fokus: Film

Anne Solfrid Brennhovd og Margunn Serigstad Dahle (199,-)
Boka gir både en enkel innføring og en dybdeforståelse for hvordan film formidler verdier og livssyn. Samtidig får leseren ulike verktøy både for egen del, grupper og større samlinger, med mange eksempler og praktiske tips.

En annerledes vei

Espen Ottosen med flere (279,-)
Mange betrakter det som en selvfølge at et forhold mellom to menn eller to kvinner skal verdsettes på nøyaktig samme måte som et heterofilt ekteskap. Denne boken presenterer et annet perspektiv. Her får du møte kristne homofile som ikke vil gå inn i et homofilt forhold.

Olika och jämlika

Olof Edsinger (244,-)
Kan man tro på likestilling mellom kjønn uten å kalle seg feminist? Finnes det vitenskapelig beviste ulikheter mellom kvinner og menn? Hva betyr Det nye testamentets tale om mannen som kvinnens hode? Dette er eksempel på spørsmål som omtales i denne boken.

Farvel, Buddha

Tenzin Lahkpa og Eugene Bach (299,-)
Som 15-åring blir Tenzin gitt som offergave til et tempel i Tibet. Uten mulighet til å endre sin skjebne vier han seg til livet som munk. En lengsel etter å studere under den sittende Dalai Lama fører ham ut fra Kina, men lengselen stilles ikke her.

Ateisten som ikke fantes

Andy Bannister (279,-)
Med en blanding av humor og alvor oppmuntrer Andy Bannister leseren til å stille spørsmål ved alt, ikke ta noe for gitt og ikke minst dra kjensel på doven skeptisisme og dårlige argumenter. Vær for all del ateist, men sørg i det minste for at du er gjennomtenkt.
Øystein på smulejakt

Øystein på smulejakt

Aslaug og Chris Duwe (249,-)
Denne spennende detektivhistorien med nysgjerrige Øystein i sentrum er en bok om trosforsvar for barn i alderen 5-10 år.
Boken som skapte din verden

Boken som skapte din verden

Vishal Mangalwadi (378,-)
Boken som skapte din verden vil sannsynligvis forandre din oppfatning av Bibelens påvirkning på nærmest hele den vestlige sivilisasjon.
Svar på tiltale

Svar på tiltale

Bjørn Are Davidsen (249,-)
Bjørn Are Davidsen mener det finnes gode grunner for å tro på Gud. Ny, utvidet utgave av bok utgitt i 2012.

Kan vi stole på evangeliene?

Peter J. Williams (249,-)
I denne boken argumenterer Peter J. Williams for at vi kan anse evangeliene som historisk troverdige. Her vil både skeptikere og fagfolk finne materiale som underbygger evangeliene som troverdige beretninger om Jesu liv.

En tvilers guide til Bibelen

John Dickson (249,-)
En kortfattet fremstilling av hele den bibelske fortellingen og av Bibelens veiledning for livet. Dickson hjelper skeptikere så vel som troende å forstå hvorfor Bibelen har fascinert, overbevist og forvandlet mennesker opp gjennom århundrene.

Lurt av læreboken?

Bjørn Are Davidsen (249,-)
Hevdet kirken i middelalderen at jorden var flat? Ble de som hadde spørsmål om naturen, henvist til liturgien? Kom opplysningstiden fordi folk sluttet å tro på Gud?

Sju dager som deler verden

John Lennox (218,-)
Hva mente forfatteren av 1 Mosebok med «første dag»? Hvis jeg aksepterer at jorden er 4,5 milliarder år, avviser jeg da Bibelens troverdighet? Lennox hevder at kristne både kan lytte til moderne naturvitenskap og slutte seg til den bibelske fortellingen.

Bare én Gud – Allah eller Jesus?

Nadeel Qureshi (249,-)
Nabeel Qureshi brøt opp fra islam for å følge Jesus. I tiåret som fulgte, gikk det til fulle opp for ham at verdens to største religioner er langt mer forskjellige enn de først ga inntrykk av. Hva er det som skiller de to religionene? Er det verd å ofre alt for sannheten?

Søkte Allah, fant Jesus

Nadeel Quereshi (249,-)
Boken gir et grundig og viktig innblikk i den dype konflikten som oppstår når islam møter kristendom i en troendes hjerte. Følelsene og de intellektuelle refleksjonene forfatteren beskriver, vil utfordre kristne så vel som muslimer.

Krigene i Det gamle testamentet

Olof Edsinger (249,-)
Spørsmålet har stadig blitt mer aktuelt, ikke minst i forbindelse med Det gamle testamentets skildringer av kriger i Guds navn. Innebærer disse at Bibelen er moralsk korrupt? Hva blir konsekvensene hvis vi i dag tar bibeltekster som handler om krig, vold og dom på alvor?

Skift fokus

Carsten Hjorth Pedersen (189,-)
Bøker om pedagogikk og barneoppdragelse har i mange år hatt barnet i sentrum. Carsten Hjorth Pedersen foreslår et annet fokus: Gud og vår neste, fordi målet er å leve et liv til Guds ære, nestens gavn og min egen glede. En bok som gir verktøy både til profesjonelle og foreldre. 

Grill en kristen

Ingvild Hellenes (red.) 199,-
Apologetikk for unge (og ikke fullt så unge) mennesker. Gjennom 20 kapitler forsøker 20 ulike personer å svare på vanskelige problemstillinger knyttet til kristen tro. Leseren inviteres til å stoppe opp ved noen av de største spørsmålene i livet - håpet er at boken kan gi begynnelsen på noen svar.

Jihad – Brennende spørsmål og svar

Nabeel Quereshi (249,-)
I Jihad - Brennende spørsmål og svar gir Nabeel Quereshi innsikt i spørsmål vi alle forsøker å finne svar på: Hva er egentlig jihad? Hvem er ekte muslimer? Er islam en «fredens religion»? Og kanskje viktigst av alt: Hvordan finner vi en bedre vei videre?

How do you know that?

Ellis Potter (79,-) Ellis Potter (79,-)
Hvordan vet vi noe? Fordi "vitenskapen sier det", fordi "Bibelen sier det", eller fordi "det bare føles riktig"? I denne boken viser Ellis Potter hvordan fire måter å vite noe på kan integreres for å gjøre oss mer helhetlig menneskelig. 

Våg å tenke

Margunn Serigstad Dahle (red.) 200,-
Våg å tenke er en oppfordring til nettopp å tenke selv, i møte med de mange påstandene og fortellingene i tekstene som omgir oss. Enten det gjelder fag, samfunnsdebatt eller populærkultur, må nøytralitetsmyten stadig utfordres. 

Tro under tvil

Tom Arne Møllerbråten (298,-)
Møllerbråten tar opp ulike måter å tvile på og ulike sider ved det å være en kristen tviler. Hvis troen er sann, så må også den tåle å granskes.

Skeptikerens guide til Jesus – del 2

Stefan Gustavsson (249,-)
Hvem var egentlig Jesus fra Nasareth? Hvem trodde disiplene at han var, og hvem trodde han selv at han var? Og hva var det egentlig som skjedde til slutt, forble han død eller skjedde det faktisk en oppstandelse?

Skeptikerens guide til Jesus – del 1

Stefan Gustavsson (249,-)
Har Jesus fra Nasaret eksistert? Hvilke kilder skal vi stole på? Dette er en reise gjennom populærkulturens mange teorier og myter om Jesus, helt tilbake til det første tilgjengelige kildematerialet.

Livet – hva er vitsen?

Krish Kandiah (149,-)
Hvem skal jeg være i dag? Hva er det meningen jeg skal gjøre? Hvorfor er jeg så forvirra? Hva i all verden er det som skjer? På en kreativ, engasjerende og troverdig måte kopler forfatteren de store livsspørsmålene til Bibelens store fortelling.

Disippel foran tv

Nick Pollard og Steve Couch (169,-)
Hva gjør disipler når de ser tv? Er tv en trussel for troen? Hva betyr det å være en disippel når du ser tv? Denne boken tar slike spørsmål på alvor, og hjelper kristne til å møte film og tv med et åpent, men våkent sinn.

Ut av saltbøssa – evangelisering som livsstil

Rebecca Manley Pippert (149,-)
«Kristne og ikke-kristne har noe felles, vi har alle et anstrengt forhold til evangelisering.» Med historier, bibelske referanser og sunn fornuft, viser Rebecca Manley Pippert hvordan man kan ha en avslappet og entusiastisk holdning til å dele troen sin med andre.

Focus – the art and soul of cinema

Tony Watkins (175,-)
Folk elsker film. Denne boken lærer oss å virkelig sette pris på film, mer enn bare overfladisk underholdning. Og den oppmerksom på det budskap som serveres, og hjelper oss å relatere det til evangeliet om Jesus Kristus.

Manus for livet?

Margunn Serigstad Dahle og Lena Skattum (298,-)
Manus for livet? viser hvorfor og hvordan film er relevant i trosopplæringen. Her gis konkrete tips til hvordan film kan brukes slik at barn, unge og voksne stiller spørsmålet"Hvem skriver manus for livet mitt?"

Gud?

Tim Keller (199,-)
Keller tar opp hva alle kan slite med av tvil og vantro, motforestillinger og intellektuelle utfordringer i møte med gudstro og kristendom. Keller viser blant annet til litteratur og filosofi, fornuftsbaserte resonnementer og samtaler med moderne newyorkere.

Teenagers: Why do they do that?

Nick Pollard (175,-)
Pollard ser på endringer som er skjedd i vestlig kultur og filosofi de siste årene og forklarer hvorfor tenåringer oppfører seg som de gjør. Han gir også råd om hvordan voksne kan kommunisere bedre med tenåringene og påvirke dem på en positiv måte.

Snakk om tro – med hode og hjerte

Nick Pollard (199,-)
Er det vanskelig å dele troen på Jesus med andre? Denne boken gjør det kanskje litt mindre vanskelig. Her finner du en rekke strålende refleksjoner og gode praktiske tips.

Saving Sex

Trevor Stammers og Tim Doak (98,-)
Sier kristne bare «nei, nei, nei» når det kommer til sex? Forfatterne vil avlive myten om at kristne har et negativt forhold til sex, og heller si at sex er helt fabelaktig når det er satt i riktig kontekst.

Da jorden ble flat

Bjørn Are Davidsen (199,-)
Med imponerende kunnskap, morsom penn og treffende formuleringer går forfatteren på jakt etter myter og vandrehistorier om kirkens forhold til fremskrittet.

Gud – mer enn feelgood?

Bjørn Are Davidsen og Atle Ottesen Søvik (149,-) Boken diskuterer livets store spørsmål i lys av fornuft og vitenskap. Forfatterne er to drevne myteknusere som viser at kristendom ikke trenger å bortforklare, men kan forklare mye.