Støtte oss?

Synes du SnakkOmTro gjør en viktig jobb?

Bli en Damaris-partner!

Du kan gi en enkeltgave eller bli fast giver.

Gir du over 500 kroner til Damaris Norge i løpet av ett år, har du rett på skattefradrag.


Dersom du vil bli fast giver eller gi en gave for å få skattefradrag, klikk her.


Vårt kontonummer for gaver er 3000.43.58550.

Hvorfor din gave er viktig:

– Vi er avhengige av gaver! Ditt bidrag gjør at vi kan fortsette med å hjelpe mennesker til å forstå vår tid i Bibelens lys.

– Damaris Norge – som SnakkOmTro er en del av – får noe støtte fra eier-organisasjon og internasjonale donorer, samt at vi har noe prosjektmidler til konkrete opplegg. Vi har også boksalg og seminarer. Skolesidene Damaris Skole Grs og Damaris Skole Vgs er åpne nettressurser til bruk først og fremst i kristne ungdoms- og videregående skoler.

Takk for ditt bidrag!