Åpent folkemøte: Psykolog utfordrer teolog

Om Gud, døden og meningen med livet

Sondre Liverød Risholm (psykolog) utfordrer Stefan Gustavsson (førstelektor ved NLA Mediehøgskolen) på spørsmål om Gud, døden og meningen med livet.

16. februar 2017, Havlimyra Skole.

Arrangør: Østsida Frikirke, Justnes Misjonskirke og Justvik kirke

(Gjengitt med tillatelse)

Du kan også se videoen: