engler og demoner

Engler og demoner samtaleguide

Sammendrag


Symbolforsker Robert Langdon (Tom Hanks), helten fra Da Vinci-koden er tilbake! Denne gang blir han tilkalt til et sveitsisk forskningssenter for å analysere et kryptisk symbol; et ambigram av ordet «Illuminati», et symbol som ser helt likt ut når en snur det opp ned. Det han oppdager, er utenkelig: En dødelig vendetta mot den katolske kirken fra et århundregammelt hemmelig selskap – Illuminati – «De opplyste». Langdon er svært overrasket over å se dette hemmelige ambigrammet, som var «ment kun å åpenbares når det hemmelige selskapet Illuminati hadde samlet nok krefter til å gjenoppstå».

Saken fører ham til Roma og Vatikanstaten, hvor folket sørger over den nylig avdøde paven. Illuminati har bortført fire av favorittene til å bli ny pave, og truer med å drepe dem én etter én. I tillegg truer de med å sprenge hele Vatikanet i luften, ved hjelp av et stjålet eksemplar av fremstilt antimaterie fra forskningssenteret CERN.

Den eneste som kan forhindre undergangen er selvfølgelig Robert Langdon, i tett samarbeid med den vakre fysikeren Vittoria Vetra (Ayelet Zurer). Men da må han klare å tolke det mystiske budskapet i et gammelt dokument, i tillegg til å finne og forstå de mystiske symbolene som viser veien til stedet hvor bomben holdes skjult. Dette legger grunnlaget for en vill jakt, gjennom katedraler, katakomber og krypter – i tillegg til verdens mest beskyttede hvelv.

Bakgrunn

Engler og Demoner er basert på Dan Browns bok med samme tittel. Denne boken var den første han publiserte, hvor da den kjente Da Vinci Koden er oppfølgeren. Rekkefølgen på disse er imidlertid byttet om i filmatiseringene. Filmen Da Vincikoden ble i 2006 en kontroversiell og mye debattert affære etter dens angrep på Bibelen og evangelienes opprinnelse. Denne gang, i Engler og Demoner, er det kampen mellom kristen tro og vitenskap som står i sentrum, selv om store deler av det kontroversielle innholdet i boken er tonet ned i filmen. Brown er dessuten kritisert av mange for sitt manglende og sprikende grunnlag for sine teorier.


Les også Bjørn Are Davidsen om konspirasjonsteorierSamtalespørsmål

1. Hva synes du om filmen Engler og Demoner – og hvorfor?  Hvor troverdig opplevde du handlingen i filmen? Dersom du har lest boken, hvordan synes filmen forholder seg til den?

2. Hvorfor tror du filmen (og boken) har fått tittelen Engler og Demoner?

3. Hvordan vil du beskrive Robert Langdon? I hvilken grad opplevde du at du ble kjent med han?

4. Hva sier filmen om forholdet mellom kristen tro og vitenskap? Synes du argumentene er troverdige og overbevisende? Hvorfor/hvorfor ikke?
Se gjerne denne videoen hvor regissør og skuespillere sier noe om dette temaet.

5. Hvilket syn på kirken formidles i filmen? Er du enig/uenig i dette synet – og hvorfor? Hvor representativ synes du den katolske kirken er for kristendommen som helhet? Hvor mye av kritikken som rettes mot den katolske kirken i filmen gjelder hele den kristne kirken? Synes du kritikken er gyldig? Hvorfor/hvorfor ikke?

6. Hvilket syn på vitenskap formidles i filmen? Er du enig/uenig i dette synet – og hvorfor? Hva sier filmen om moralske implikasjoner ved vitenskapelig forskning og teknologisk utvikling? Er det riktig å fremstille noe (i denne filmen antimaterie) bare fordi vi har kunnskapen og muligheten til det? Hvorfor/hvorfor ikke?

7. Hva sier filmen om betydningen av symboler?

8. Hva sier filmen om sannhet? Hva er grunnlaget for sannhet, og hvordan finner en sannhet?

9. I filmen blir det sagt at kirkens gamle tradisjoner er truet av den moderne verden. Hva tenker du om dette? Er du enig/uenig i utsagnet? Hvorfor?

10. Hvorfor handlet Camerlengoen (kammerherren) Patrick slik han gjorde? I hvilken grad hadde du sympati med han?

11. Mot slutten av filmen sier Vittoria at hun trodde hun ved hjelp av vitenskapen kunne forandre verden. Hva tenker du om dette utsagnet? Hva ville du svart Vittoria?

12. Opplever du at filmen først og fremst er et angrep på den kristne troen eller et forsvar for troens plass i en vitenskapelig verden? Hvorfor?

13. «Dersom vitenskapen får påberope seg sannheten om skapelsen, hva er da igjen for Gud?», spør Camerlengoen (kammerherren) Patrick. Hva tenker du om dette?

14. På slutten av filmen sier Cardinal Strauss følgende til Robert Langdon: «Religion har sine svakheter. Men bare fordi mennesket har svakheter». Hva tenker du om dette? Er du enig/uenig? Hvorfor?