Gud och hans kritiker – en antologi om nyateismen

Mats Selander
Ifølge nyateismen er religion irrasjonell, uvitenskapelig og ufornuftig, og Gud er ondskapen selv. Men stemmer det? I denne boken analyseres nyateismens budskap.

 

Bestill bøker her:

    Hvilken bok / hvilke bøker ønsker du? Velg i feltet nedenfor.

    Hvor mange eksemplarer ønsker du tilsendt?

    Faktura sendes i posten sammen med bøkene. Ekspedisjon (29,-) og porto kommer i tillegg.