mening

Hva er livets mening?

– Hva er egentlig meningen med livet? Spørsmålet er like overveldende som det er nærgående, enten det møter oss som en stille undring eller et smertefullt, indre kaos.  Et kjernespørsmål som alle livssyn forsøker å svare på, og som selvsagt er med under kapitlet «Betyr det noe for livet?» i boka Grill en kristen.

Spørsmålet forutsetter at mening faktisk finnes. Og folk flest vil nok si at slikt som kjærlighet, godhet, glede, kreativitet og fellesskap gjør livet meningsfullt. Men hvorfor er det slik? Faktisk er det vanskelig å forklare mening hvis vi ikke tror at Gud finnes. Da lever vi i et upersonlig univers der alt som skjer, er tilfeldig. Hvordan kan vi da forklare at vi opplever mye meningsfullt? Og hva når livet går i svart og vi ikke ser noen mening?

Holder påstanden fra livssyn som sier at vi selv har ansvar for å skape mening? Nei. Men hvis Gud finnes, så finnes mening allerede. Og Bibelen skildrer en Gud som rekker ut hånden til oss for å svare på vår lengsel etter mening. Han har skapt både universet og oss med en hensikt.

Meningen med livet er rett og slett å være menneske og leve hele bredden av vårt liv sammen med Gud! Han som kjenner oss fullt ut og møter oss der vi er. Et meningsfullt liv, altså, også i møte med det meningsløse.

 

Andakten er en del av en andaktsrekke publisert i avisen Fædrelandsvennen, og tar utgangspunkt i den nylig utgitte boken «Grill en kristen». Her forsøker 20 ulike personer å gi svar på 20 utfordrende spørsmål til kristen tro.