Innstill Moments / Flickr

Hva er virkelig tro-verdig?

AKTUALISERING: «Spøker på rockeklubb», meldte TVNorge nylig. Det bruker ikke å gå veldig lenge mellom de mystiske nyhetene. Noen har observert merkelig mønstre i kornåkre, andre har opplevd nærvær av spøkelser eller sett grønne små menn i hagen. Hva skal til for at noe er tro-verdig?

 

Nyhet fra TVNorge.no, 12.09.13, «Spøker på rockeklubb» (fra programsiden til Åndenes Makt)

Nøkkelord: Sannhet, tro, tillit, bevis

 

Bakgrunn

Hva skal til for at du og jeg tror på noe?

Si at vi fikk høre ivrige stemmer fortelle oss på nyhetene at de hadde sett en UFO. Jeg må innrømme at det ikke ville vært nok til å overbevise meg. Jeg måtte nok sett den selv og tatt på den, og helst hilst på de grønne mennene inni den.

Selvfølgelig blir ikke noe sant, bare om noen tror eller sier det. Det kan være flere forklaringer og grunner til at folk tenker og tror det de gjør. Om en person mener han har sett en UFO er ikke det bevis godt nok for at han virkelig har sett en UFO. Andre ganger kan jeg likevel ta andres ord for noe. Jeg tror på historikerne når de forteller meg at Napoleon utkjempet slaget ved Waterloo. Jeg tror på dem fordi det fins tilstrekkelige og troverdige kilder til det. Jeg har ingen god grunn til å tvile på det skjedde.

Det menes mye om Bibelen og det som står der, men vi kommer ikke bort fra at de synes å være veldig overbevist om det de vitner om, Bibelens forfattere. Ta apostelen Johannes for eksempel. I sitt første brev skriver han dette:

«Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere…» (1. Joh 1,1-3a)

Johannes er villig til å riskere alt for å dele det han har sett, hørt og opplevd med Jesus. Det er som om han faktisk er overbevist om at det er sant, dette med Jesus. Og Johannes sitt møte med Jesus var ikke et flyktig øyeblikksmøte som bare han, eller noen helt få, fikk oppleve. Jesu liv er godt bevitnet både i Bibelen og utenfor Bibelen (bl.a hos den jødiske historikeren Josefus).

Få, om noen, er villige til å ofre livet sitt for noe som ikke er sant. Bibelen og kirkehistorien forteller oss om utallige kristne som har ofret både rykte og liv for troen på Den oppstandne Kristus. Det krever en forklaring. En kan ikke bare avvise det som «religiøs overbevisning».

Forslag

Du kan med letthet finne en ”mystisk” nyhet på norske eller utenlandske nettsteder. Eksempel: Åndenes makt på TVNorge, 12.sept, 13: ”Spøker på rockeklubb”.

Bruk aktualiseringen til å stille spørsmål ved hva som skal til for at vi tror og stoler på noe. Må vi for enhver pris ha sett eller hørt noe selv eller er det andre ting som gjør noe mer eller mindre troverdig?

Uansett må vi ta stilling til Johannes sin påstand. Det kan virkelig tyde på at det er sant, det han påstår. Han har ingen god grunn til å lyge… Han ble verken rik eller rost for troen sin, men måtte bo i eksil på øya Patmos. Det samme må en si om kristne martyrer i senere tider. Hvorfor skulle de ofre livene sine for noe de ikke var overbevist om var sant?

Det er i alle fall et klart kall til å undersøke og finne ut om fortellingen om Jesus er mer enn en myte.

 

Bibelvers

2.Pet 1,16 (vi var øyenvitner)
1. Joh 1, 1-3a (det vi har sett og hørt)