Hvilken forskjell gjør Bibelen for etikken?


Fra Veritaskonferansen 2019Gjør Bibelen egentlig noe forskjell for etikken? Hvorfor ender noen bibellesere opp med en liberal etikk og noen med en mer konservativ? Og trenger man Bibelen for å vite hva som er godt, eller kan man klare seg like godt uten?

Høgskolelektor ved Ansgar Teologiske Høgskole, fersk doktorgrad på temaet Gud og moralen. Har studert kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.


Alle opptak fra Veritaskonferansen 2019 finner du enten på vår podcast (finnes også på Spotify og andre streamingtilbud), eller her på SnakkOmTro.