Hvorfor S.O.T?

SnakkOmTro er for deg som;

  • trenger konkrete tips og ressurser til formidling av kristen tro på en relevant og troverdig måte

  • ønsker å forstå mer av den kulturen vi lever i og hvilke tanker, verdier og holdninger som preger denne

  • ønsker hjelp til å finne svar på innvendinger og spørsmål til kristen tro

  • er nysgjerrig på kristen tro

 

Bro fra Bibelen til samtiden

Damaris Norge (DN), som står bak SnakkOmTro, har fokus på å bygge en bro fra Bibelens verden til samtiden, enten det er på skole-, samfunns- eller menighetsarenaen, som her på SnakkOmTro. Aktuelle spørsmål og innvendinger til kristen tro som vi møter i samtiden, ikke minst i populærkulturen, står derfor sentralt.

Damaris har fått navnet sitt etter kvinnen Damaris som hørte Paulus holde den kjente Areopagostalen i Aten (les om dette i Det Nye Testamentet; Apgj 17,16-34), og som der og da kom til tro på Jesus.

  • På samme måte som Paulus formidlet troen på «én Gud og én Herre» på en troverdig og relevant måte i møte med Atens livssynsmangfold, ønsker Damaris – og SnakkOmTro – å formidle kristen tro med tydelighet og respekt på vår tids livssynstorg.
  • På samme måte som Paulus både bekreftet og utfordret de ulike livssynene i Aten, ønsker Damaris – og Snakk Om Tro – å identifisere både tilknytningspunkt og spenningspunkt i møte med aktuelle verdier, holdninger og trosperspektiver i vår samtid.
  • På samme måte som Paulus utrustet sine medkristne til å være «jøde for jødene og greker for grekerne», ønsker Damaris –  og SnakkOmTro – å bidra med relevante ressurser for Bibel og samtid.

I Damaris – og på SnakkOmTro – er vi altså opptatt av relasjonen mellom det kristne livssynet og samtidskulturen. En kristen som er «i verden», ikke «av verden», men sendt «til verden» (Joh 17). Som disippel og vitne er da «Dobbel lytting» – til Bibeleb og samtiden – vesentlig, i respekt både for Bibelens og samtidens tekster.

Dette danner utgangspunktet vårt, slik det er uttrykt i den såkalte «Damaris-tilnærmingen»:

1. Studier av Bibelens tekster

I dyp respekt for Bibelen som Guds ord, oppfordrer Damaris til grundige studier av Bibelens innhold og sammenhenger for å kunne forstå den bedre og respondere på dens budskap med integritet.

2. Studier av samtidskulturens tekster

I dyp respekt for samtidskulturelle tekster som uttrykk for menneskers søken etter svar på grunnleggende livsspørsmål, oppfordrer Damaris til grundige studier av tekstenes innhold og sammenhenger for bedre å kunne gjenkjenne, forstå og respondere på de underliggende livssynene med integritet.

3. Formidling om Bibelens tekster

I dyp respekt for enkeltmennesket og dets frihet, ønsker Damaris å være en ydmyk veileder til Bibelen ved å invitere til å overveie og respondere på Bibelens budskap – også på de svarene den gir på spørsmål reist av samtidskulturelle tekster.

4. Formidling om samtidskulturens tekster

I dyp respekt for enkeltmennesket og dets frihet, ønsker Damaris å være en ydmyk veileder til tekstene i samtidskulturen ved å invitere til å vurdere og respondere på de underliggende livssynene.