Hva frykter kristne

Korte svar: Hva er det kristne frykter som stanser dem fra å evangelisere?


Avi Snyder

Av Avi Snyder

Avi Snyder bor i Budapest og er europeisk leder for Jews for Jesus, en internasjonal misjonsorganisasjon som arbeider med å forkynne evangeliet til det jødiske folk. Avi vokste opp i et jødisk hjem i New York og tok i mot Jesus i 1977 ved hjelp av en Jews for Jesustraktat og kristne venners vitnesbyrd. Han har en master i missiologi fra Fuller Theological Seminary, og har arbeidet for Jews for Jesus siden 1978. Jeg tror Bibelen beskriver minst fem ulike ting kristne er redde for og som stanser dem fra å dele sin tro åpent på en likefrem og direkte måte. Det er frykten for å bli forlatt, frykten for å bli skadet, frykten for å feile eller å være nyttesløs, frykten for å være inkompetent eller ikke i stand til å takle oppgaven og frykten for å bli avvist.

Jeg vil si at i våre kulturer er kanskje frykten for å bli avvist den sterkeste. Frykten for å bli avvist er også det som stanser ikke-troende fra å vurdere evangeliet med et åpent sinn. Ikke minst er det slik for mennesker som kommer fra kulturer som avviser evangeliet, som mitt eget – jeg er jøde.

Det er også frykten for å bli avvist som stanser flest kristne fra å dele det de vet er sant. De lever i frykt for at det de ønsker å si ikke vil bli godt mottatt. Dermed velger de å være stille.
Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

Se gjerne flere Korte svar her