Marita Haugland: Kan tro på Gud gi bedre livskvalitet?


Podcast

I psykologien er det etablert at opplevelsen av mening med livet er viktig for helse og livskvalitet. Dette seminaret drøfter kildene til et meningsfullt liv, ut fra både psykologisk og teologisk perspektiv.

Marita Haugland går på profesjonsstudiet i psykologi ved UiO og har bachelor i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole.