Samtaleguide U2 No Line On The Horizon

Vi har nå lagt ned nettsiden Kulturvinduet, og flytter derfor over materiell som enten er klassisk og tidløst, eller som fremdeles er relevant. Denne artikkelen er fra juni 2009. 


Sanger

1. No Line On The Horizon
2. Magnificent
3. Moment of Surrender
4. Unknown Caller
5. I»ll Go Crazy If I Don»t Go Crazy Tonight
6. Get On Your Boots
7. Stand Up Comedy
8. FEZ – Being Born
9. White As Snow
10. Breathe
11. Cedars of Lebanon

 

Sammendrag

En av de mest kjente drivkreftene i all musikk, er kjærlighet. Dette albumet er intet unntak. Kjærlighetens kraft utforskes i sanger som ‘Magnificent’ og ‘I’ll Go Crazy If I Don’t Go Crazy Tonight’. I den første synger Bono om hvilken virkning kjærlighet har, både på godt og vondt; «Only love, only love can leave such a mark / But only love, only love can heal such a scar». I sangen ‘I’ll Go Crazy’ stiller han spørsmålet; «Is it true that perfect love drives out all fear?» Sangen synes ikke å gi noe svar på dette spørsmålet, og i stedet går den raskt tilbake til hovedtemaet for denne sangen, nemlig hvordan vi er tilbakeholdne med å endre meninger. Bibelverset dette spørsmålet er hentet fra, bekrefter imidlertid at ekte kjærlighet driver ut all frykt (1 Joh 4,18). Spørsmålet om ekte kjærlighet dukker opp igjen i sangen ‘White As Snow’, en sang som symboliserer tankene til en soldat i sekundene før han dør; «Once I knew there was a love divine / Then came a time I thought it knew me not». ‘Moment of Surrender’ inneholder teksten; «It’s not if I believe in love / But if love believes in me».

I sangen ‘Stand Up Comedy’ oppmuntrer Bono lytterne til å «stand up for hope, faith, love», hvor han i særlig grad vektlegger kjærlighet. Men håp og tro er også viktig, særlig i relasjon til et optimistisk syn på fremtiden, noe Bono hevder er avgjørende viktig og som uttrykkes i albumets tittel; No Line On The Horizon. Han sier at albumet er «et bilde av fremtiden, og et ønske om å innta den. Her er det ingen grenser og ingen slutt i sikte.» Denne tanken om at vi ikke sikter mot en slutt gjennomsyrer hele albumet, i det de fleste sangene på ulike måter handler om endring og tid.

I den første sangen, ‘No Line On The Horizon’, er det særlig temaet endring som blir belyst, hvor Bono synger om en jente som er som sjøen; hun forandrer seg hver dag. I sangen ‘I’ll Go Crazy’ synger han om motstridende følelser i hans eget indre, som ender i strofen ‘A change of heart comes slow / It’s not a hill, it’s a mountain’. Setninger som «rewind and replay» (‘No Line On The Horizon’), «restart and re-boot» (‘Unknown Caller’), og ideen om død og gjenfødsel (‘Breathe’) bidrar alle til en gjennomgående tanke om å kunne gå tilbake i tid og gjøre ting om igjen.

Den første sangen introduserer også det andre temaet som gjennomsyrer dette albumet; tid. Den sier noe om hva tid er og hvordan tid fungerer. Jenta som Bono synger om, sier at tid ikke er relevant, den er ikke lineær. Flere ganger i løpet av albumet refereres det til et spesifikt tidspunkt for å sette sangen inn i en konkret kontekst (3:33 i ‘Unknown Caller’, klokken seks i ‘FEZ – Being Born’ og 9:05 i ‘Breathe’). I tillegg avsluttes hele albumet med sangen ‘Cedars of Lebanon’, som synges fra perspektivet til en journalist i Midtøsten, som er travelt opptatt med å rekke avisens tidsfrister, samtidig som han bruker et gammelt polaroid-kamera i et forsøk på å huske kvinnen han en gang elsket.

 

Bakgrunn


Fire år etter deres siste album, How to Dismantle an Atomic Bomb, har U2 nå kommet med et nytt album; No Line On The Horizon. Allerede i 2007 begynte de å jobbe på dette albumet, i et konstruert studio i byen Fez i Marokko, i tillegg til at gjorde flere opptak på senere tidspunkt i New York og London. U2 er et verdenskjent band, med en frontfigur (Bono) som tror på Gud og Guds kjærlighet, og som formidler dette gjennom tekstene sine. I et intervju med Michka Assayas snakker Bono om troen sin, som har nære likhetstrekk med den kristne troen på at Gud er kjærlighet – noe som kommer tydelig frem i bibelverset som ble nevnt tidligere. Videre sier dette verset noe om å leve i kjærlighet, noe Bono hevder er en lærdom han forsøker å leve etter. Han fortsetter med å si at «karma er selve kjernen i universet». Dette er en tanke – vel og merke ikke en kristen tanke – som sier at alt du gjør i livet på en eller annen måte vil peke tilbake på deg selv. Her inkluderer imidlertid Bono tanken om nåde, som har til hensikt å «oppheve dette ordtaket om at du høster som du sår».

 

Samtalespørsmål

1. Hvordan tolker du betydningen av drømmen som beskrives i slutten av den første sangen; ‘No Line On The Horizon’.

«Every night I have the same dream
I’m hatching some plot, scheming some scheme
Oh yeah, Oh oh oh oh
I’m a traffic cop, rue du Marais
The sirens are wailing but it’s me that wants to get away»

2. Hvem tror du sangen ‘Magnificent’ refererer til?

«I was born, I was born to sing for you
I didn’t have a choice but to lift you up
And sing whatever song you wanted me to»

Handler dette kun om å synge? Hva annet kan dette eventuelt bety?

3. Er du enig eller uenig i tanken om at livet innholder sider hvor vi ikke har noe valg? Hvorfor?

4. «I don’t want to talk about wars between nations». Finnes det noen underliggende mening eller budskap i sangen «Get On Your Boots’, eller unnviker sangen slike tema og er kun overfladisk – en sang kun tenkt som underholdning?

5. «Get On You Boots’ begynner med strofen «The future needs a big kiss». Bono bruker denne som et eksempel på bandets optimisme for fremtiden, i tillegg til at albumtittelen forsterker dette inntrykket. På hvilke måter er optimisme noe positivt? Hvilke utfordringer ser du ved en slik optimisme?

6. I sangen ‘Stand Up Comedy’ synges strofen; «Stop helping God across the road like a little old lady».

Føler du noen ganger at Gud handler på en gal måte? Er det noe du tenker du selv kunne gjort bedre?

7. «Once I knew there was a love divine / Then came a time I thought it knew me not».

Hvordan er det mulig for kjærligheten å kjenne eller ikke kjenne oss? Dersom det finnes en guddommelig kjærlighet, er det mulig at denne kjærligheten ikke er begrenset til et spesifikt individ? 1 Peter 5,7 forteller oss at Gud har omsorg for oss. Hvordan kan kunnskapen om dette påvirke måten vi lever på, måten vi behandler andre mennesker på, og måten vi forholder oss til Gud på?

8. Sangen ‘White As Snow’ inneholder store mengder bibelsk billedbruk – guddommelig kjærlighet, lammet, et hjerte hvitt som sne – og melodien er basert på den kjente engelske salmen ‘Oh Come, Oh Come, Emmanuel’. I tillegg beskriver Sean O’Hagan (journalist i Guardian) ‘White As Snow’ som «den roligste, mest intime og sannsynligvis den mest fengslende sangen U2 noen gang har laget». Hvorfor tror du en sang som dette appellerer til det publikum U2 normalt har? Appellerer den til deg? Hvorfor/hvorfor ikke?

9. Sangen ‘Cedars of Lebanon’ snakker om å presse kompliserte liv inn i enkle overskrifter. Er det slik at vi selv noen ganger gjør slike vurderinger av andre mennesker? Hvordan føles det når vi opplever at andre mennesker dømmer oss ut fra enkeltsider ved våre liv – og ikke helheten? Hvordan kan vi unngå å gjøre overforenklede vurderinger av andre mennesker?

10. «Choose your enemies carefully, ‘cos they will define you
Make them interesting, ‘cos in some ways they will mind you
They’re not there in the beginning, but when your story ends
Gonna last with you longer that your friends»

På hvilke måter defineres et menneske av sine fiender? Tror du fiender har en større påvirkning på mennesker enn deres venner? På hvilke måter? Er du enig eller uenig i det Jesus sier sin bergpreken (Matt 5) om den rette måten å håndtere sine fiender; Dere har hørt det er sagt: »Du skal elske din neste og hate din fiende.» Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, [velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,] og be for dem som [krenker dere og] forfølger dere. Hvorfor?

Rom 12, 20-21 sier; Er din fiende sulten, så gi ham mat, er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode! Hvordan forholder dette seg til det Jesus sier? Dersom din motivasjon er å straffe dine fiender ved å følge dette verset, er det positivt eller negativt? Hvorfor?

11. Hva tenker du om Bonos argument om karma og nåde? Er du enig eller uenig? Hvorfor?

12. Tror du er mulig å gjøre så mange gode gjerninger at de motvirker og overvinner de onde gjerningene vi gjør i livet? I Ef 2, 8-9 sier Paulus: For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Hvordan føles det å måtte overlate ens evige skjebne til Gud – og stole på at han frelser? Er det befriende å ikke måtte bekymre seg for dette, eller er det ukomfortabelt å overlate kontrollen til noen andre? Hvorfor?

Richard Blakely

 

Oversatt av Ingvild T. Kro