Du skal høre mye…

ARTIKKEL: Hvis vi oppsøker «den skjøre stillheten» kan vi høre mye som vi ellers aldri ville hørt.