How do you know that?

Ellis Potter (79,-) Ellis Potter (79,-)
Hvordan vet vi noe? Fordi "vitenskapen sier det", fordi "Bibelen sier det", eller fordi "det bare føles riktig"? I denne boken viser Ellis Potter hvordan fire måter å vite noe på kan integreres for å gjøre oss mer helhetlig menneskelig. 

Tre teorier om alt

Ellis Potter (129,-)
Vår tid domineres av tre verdensbilder som svarer ganske ulikt på disse spørsmålene. Presist og kortfattet forklarer Potter det unike håpet hvert verdensbilde gir.