En, to eller sytti ganger?

ANDAKT: Luis Suarez, Jørgen Horn, du og jeg har noe til felles. Vil du vite hva det er? Les mer her.