Er misjon imperalisme?

VERITAS: Mange oppfatter misjon som imperialisme, hvor kristne dytter sin tro på andre kulturer. Burde ikke folk få være i fred med sin tro?