Tro gjerninger

Må man gjøre noe?

ARTIKKEL: Sier Jakob og Paulus to forskjellige ting om hva som skal til for å bli frelst?