kommunikasjon

Selges: sterke meninger

ARTIKKEL: Det nytter ikke å skulle gi viktig informasjon dersom mottaker ikke forstår språket. Slik er det også når vi formidler kristen tro.