meningsløse

Meningsløse ord og ufrihet

ARTIKKEL: Hvordan kan vi formidle at noe er sant dersom ordene og bildene vi bruker ikke gir mening for lytteren?