Djevelen, Moses

Hvordan beskrives djevelen i Bibelen?

ARTIKKEL: Det er gjort mange forsøk på å beskrive djevelen, både skriftlig og gjennom bilder. Hvordan skal vi tenke om denne skikkelsen?   Djevelen i populærkulturen Djevelen er en skikkelse vi kan finn...