Hvorfor har kirken forkastet Thomasevangeliet?

VIDEO: Det finnes flere bøker som kalles evangelier. Hvorfor ble ikke disse en del av Bibelen? I denne filmen forklarer Stefan Gustavsson hva som er forskjellen på Bibelens evangelier og de andre.

Tomasevangeliet

ARTIKKEL: Hva er egentlig Tomasevangeliet? Og hvorfor er det ikke med i Bibelen?