The Wonder
Aidan Monaghan/Netflix

The Wonder

Streames på: Netflix

Aldersgrense: 16+

Premiere: nov 2022

Med: Florence Pugh, Tom Burke, Kila Lord Cassidy

Historien om 11 år gamle Anna, som alle trodde var et medisinsk under som fortjente helgenstatus, er rystende og mørk og vekker mange tanker og følelser. The Wonder er kanskje ikke filmen for alle, men den åpner for muligheter til å snakke om tro, makt, dom og håp og er verd å se for den som ønsker en annerledes film.

Et sted langt ute på landsbygda i Irland i 1862 ankommer sykepleier Lib Wright (Florence Pugh) til et helt spesielt oppdrag. Hun er hentet fra England for å overvåke lille Anna (Kíla Lord Cassidy), som helt stanset å spise for fire måneder siden og som tilsynelatende er like frisk og fin fortsatt. Landsbyrådet, bestående av kun menn, setter Lib og en nonne til å bytte på å gå åttetimers skift for å se hvordan Anna faktisk gjør dette. 

Det går ikke lenge før Lib reagerer på den tette kontakten mellom Anna og foreldrene, og at det til stadighet kommer besøkende for å hilse på jenta. Under dekke av å kunne overvåke ordentlig, setter Lib en stopper for begge deler. Herfra går det fort nedoverbakke med Anna, som likevel tviholder på at hun er utvalgt av Gud og ber sine tidebønner uavlatelig. 

Det finnes flere slike historier fra Viktoriatiden om fastende jenter som hevdet å ha fått et oppdrag eller utrustning fra Gud. Det var datidens realityshow, som ofte innbrakte sårt tiltrengte penger eller oppmerksomhet, mens jentene i virkeligheten fikk mat i hemmelighet. Dem som ikke gjorde det, døde. Annas historie betydde også mye for landsbyen og familien, derfor satt det langt inne for landsbyrådet å høre på Libs konklusjoner. Men det viste seg også at det fantes et langt mer tragisk bakteppe for hennes bestemmelse som handlet både om sorgen over en avdød bror og om familiens katolske tro som gjennomsyret hele deres liv. 

Det er den nydelige fremstillingen av Lib fra Florence Pugh som bærer filmen. Samtidig er kanskje fremstillingen av «dumme og onde» katolikker noe ensidig, dette er like etter den store hungersnøden som England i stor grad var skyld i og hele det irske folket vasset i sorg og elendighet. For mange var det å komme til himmelen faktisk det eneste håpet de hadde å holde fast i, selv for sine egne barn. Regissør Sebastián Lelio mer enn antyder at redningen fra den onde religionen kommer fra «den eneste tilregnelige», den som ikke er religiøs.

Spørsmål til samtale

  1. Hvordan likte du filmen? 
  2. Hva gjør fargene og bakgrunnsmusikken med hvordan du oppfatter handlingen og menneskene?
  3. Hva tenker du om navnet Lib – kan det være en hentydning til frigjørelse? Hva skal Anna frigjøres fra?