Er tro bare et subjektivt valg

Andaktstips fra teologen

TIPS: Å formidle fra Bibelen som Guds Ord er en enorm glede og et stort privilegium. Men det innebærer også et stort ansvar. Derfor er det viktig at vi bruker tid på å forsikre oss om at vi formidler det Bibelen faktisk sier, og at fokus ikke er våre egne meninger og tanker.

 

 

Lars Dahle er daglig leder i Damaris Norge og førsteamanuensis ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Han er også aktiv som forkynner, foredragsholder og skribent. Dahle er spesielt opptatt av «dobbel lytting» – det å lytte til både Bibelens og samtidens tekster – og å løfte frem sannhetsspørsmålet i all formidling.

 

 

Hvordan velge en bibeltekst?

 • Teksten kan være fastlagt ut fra kirkeåret. Det er også et godt tips å undersøke hva som er søndagens tekst.
 • Noen ganger gis teksten fra «oppdragsgiveren».
 • Andre ganger velges teksten ut fra et bestemt tema. 
 • Og noen ganger velges en tekst på grunn av personlig betydning for formidleren.

 

 Hvordan forstår vi best en bibeltekst?

Still følgende spørsmål:

 • Hva slags sjanger er det?
 • Hva slags litterær sammenheng står teksten i – i den aktuelle boken i Bibelen?
 • Hva er den geografiske, historiske og kulturelle sammenhengen?
 • Hva er den «livssynsmessige sammenhengen»? Med andre ord: Hvilken rolle/plass/funksjon har teksten i Bibelens store fortelling – om mennesket som skapt av Gud, som syndet mot Gud, som er elsket av Gud og som i troen på Jesus kan få leve i håp til Gud?

 

Hvordan forberede en muntlig bibelformidling

Arbeid nøye med selve bibelteksten:

 • Å forstå teksten (kapitlet, avsnittet, verset)
 • Hva er tekstens budskap – om Gud, mennesket, synd, frelse/nåde, de ti bud, livet, relasjoner, døden og så videre?

 

La teksten arbeide med deg: i bønn, refleksjon og meditasjon

 

Arbeid kreativt med formidlingssituasjonen:

 • Hvem skal du tale til? Hvor mye kunnskap har de fra før? Hva er forholdet deres til kristen tro?
 • Hvilke(t) (hoved)budskap fra teksten?
 • Hvor mye skal du skrive ned i forberedelsen? (Det varierer fra person til person, men husk betydningen av «fri formidling» – at du har godt kontakt med tilhørerne.)
 • Hvordan skal du gi tilhøreren hjelp til å huske fra formidlingen? (Tenk: fokus, punkter, illustrasjoner og så videre.)

 

Hvordan gjennomføre formidlingen?

 • Tenk på tekstbudskapet – som er fokuset ditt
 • Tenk på tilhøreren – som er den eller de du skal formidle klart og engasjerende til
 • Tenk på Guds nærvær – som det som bærer deg
 • Tenk på Bibelen som Guds Ord – som felles autoritet for deg og tilhøreren

 

Til ettertanke

 •  Vi trenger å holde fast på at Gud virker på to måter gjennom sitt Ord – både som lov («Gud som dømmer») og evangelium («Gud som frikjenner»)
 • Vi trenger å kombinere tradisjonell bibelformidling med ulike former for kreativ formidling (for eksempel: aktualiseringer fra populærkultur, kunst og drama)
 • Vi trenger å skape arenaer for tilbakemelding, spørsmål og samtale
 • Vi trenger å minne hverandre på at det er Den hellige ånd som virker «på innsiden» – og at dette gjelder både oss selv og de som vi formidler til