Spørsmål til film

Spørsmål å tenke over når en ser film

Disse spørsmålene er basert på boken Focus: The Art and Soul of Cinema av Tony Watkins. Boken kan bestilles her . Ved å gripe fatt i noen av disse spørsmålene, får du god hjelp til å organisere hvordan du tenker når du ser en film, og de gir en god ramme for å snakke om film i en gruppe. Slik kan du få større utbytte av filmen.

 

Spørsmål til film

Førsteinntrykk

 1. Hva fikk filmen deg til å føle? Hvilke sider ved filmen fungerte godt, og hvilke fungerte ikke (tenk på manus, regi, filmkunst, skuespill, redigering og filmmusikk)?
 2. I hvilken grad stemte den med forventningene dine; var det noe som var uventet på noen måte?


Struktur

 1. Hva er det som forårsaker de største vendepunktene i handlingen?
 2. Fungerer verden i filmen slik som den virkelige verden? Hvis ikke, hva er forskjellene?
 3. Hvordan slutter filmen? Får alt en løsning? Hvordan? Hvis ikke, hvorfor?

 

Persongalleri

 1. Hvordan vil du beskrive hovedpersonene? Hvilke mål har de? Hvilke problemer møter de?
 2. Hvilke valg tar personene i filmen? Hva motiverer dem? Hva er konsekvensene?
 3. Hva lærer hovedpersonene om seg selv, og hvordan forandrer de seg?

 

Mening

 1. Hvem sin synsvinkel representerer kameraet?
 2. Hvordan blir oppmerksomheten vår dratt mot bestemte bilder? Hvordan blir bestemte visuelle elementer brukt som symboler eller metaforer?
 3. Hvordan bidrar redigeringen av filmen til filmens mening?
 4. Hvordan behandler filmen de underliggende temaene (moral, politikk, religion, seksualitet, lykke, frihet, kjærlighet, åndelighet, identitet osv.)?
 5. Finnes det religiøse temaer eller forbindelser? Hvordan (om i det hele tatt) blir tro behandlet?
Les gjerne Eivind Algrøy om «Tyngden i filmfortellingen»

 

Livssyn

 1. Hvordan er synet på virkeligheten? Er det noe rom for Gud eller andre åndelige dimensjoner ved livet? Blir en upersonlig skjebne brukt som erstatning for Gud?
 2. Hvordan er synet på mennesket? Hva sier filmen om menneskers natur? Hva sier filmen om fellesskap og familier?
 3. Hvordan ser en Guds bilde i mennesker i filmen? Hvordan blir menneskers opprør mot Gud uttrykt?
 4. Hvordan er synet på kunnskap? Hvordan vet personene i filmen hva som er sant (erfaring, logikk, intuisjon eller åpenbaring)? Hvordan tar de avgjørelser? Hvor finner de visdom?
 5. Hvordan er synet på moral? Hva betyr godhet? Hvordan tar personene i filmen moralske avgjørelser? Hvilke verdier har de, og er disse de samme som filmens verdier?
 6. Hva har mennesker størst behov for i livet? Identifiserer filmen noen universelle problemer som mennesker står overfor? Hva trenger mennesker for å trives? Hva ser filmen som poenget med livet? Hvilke erstatninger for Gud finnes i filmen?
 7. Hva slags gode innsikter i livet er det i filmen? Hva tar den feil om? Hvordan kan den påvirke seerne?

 

Tony Watkins, oktober 2010

 

Hvordan får jeg tillatelse til å vise klipp eller filmer?