Å gjennomskue myten om mytene

SAMTALEGUIDE: Første del av samtaleopplegget knyttet til Stefan Gustavssons bok «Skeptikerens guide til Jesus 2»

Kap 1 – 3, Skeptikerens guide til Jesus 2

 

Har du hørt noen påstå at Jesusfortellingen bare er en kopi av antikke myter? En slik myte-teori er langt fra ny. Faktisk hadde den sine glansdager på slutten av 1800-tallet blant forskere innenfor den religionshistoriske skolen. Men så ble tilhengerne færre og færre. Teorien døde ut, og det er i hovedsak to grunner til at den gjorde det. 1) De påståtte parallellene viste seg ved nærmere ettersyn å ikke være virkelige paralleller, og 2) det fantes ingen årsakssammenheng mellom det kristne troens påstander om Jesus og innholdet i antikkens myter. Myte-teorien ble lagt til side og har aldri mer blitt tatt frem i den akademiske verden. Men den finnes fortsatt på internett, i filmer som Zeitgeist og blant noen spelkulative historikere.

Så vidt jeg kan bedømme finnes det ingen konkrete bevis for at Jesu død og oppstandelse er en mytologisk konstruksjon som har blitt bygget på myter og riter

—Trygve Mettinger

 

I møte med påstander om påvirkning bør vi også spørre oss hvilken retning påvirkningen har foregått. Filmen Zeitgeist ramser opp en rekke likheter mellom Jesus og Mithra. Det virker oppsiktsvekkende: Persisk myte mer enn tusen år før Kristus som har så mange likheter med Bibelens fortelling! Men filmen refererer til myter som hører til den romerske Mithras-kulteun som vokste frem etter kristendommen.

Til sist bør man spørre seg: Ville virkelig tradisjonstro jøder gripe tak i hedenske myter? Martin Hengel sier det slik:

… det er umulig å forestille seg at jøder i Palestina i det første århundret skulle ha akseptert deler av hedendommen, gå på kompromiss med sin strikte monoteisme, eller avvise viktige aspekter av Toraen

 

Til samtale

  1. Gustavsson skriver at Jesus ikke omga seg med makt, og at han ikke var aktiv i mer enn tre år. Han spør: «Hvordan forklarer man fremveksten av verdens største bevegelse – den kristne kirken – ut fra dette tilsynelatende ynkelige utgangspunktet?» Hvordan vil du svare på Gustavssons spørsmål?
  2. Albert Einstein sier at «Ingen kan lese evangeliene uten å kjenne Jesu virkelige nærvær. Hans personlighet pulserer i hvert ord. Ingen myte er fylt av et slikt liv. » Hva synes du om sitatet?
  3. Historiker Richard Carrier sier at det i antikken var så vanlig å tro på guder som dør og står opp igjen (for eksempel Osiris og Romulus), at den kristne troen på oppstandelsen sannsynligvis bare er en kopi av slikt myter. Hvordan vil du svare Carrier?
  4. Hva er fatterne av Det NT sine holdninger til myter (se tekstene under)? Hva tror du er grunnen til at forfatterne er så negative til myter? Får dette betydning for hvordan du vurderer teorien om at evangeliene er myter? (Se for eksempel 1 Tim 1,4; 2 Tim 4,4; Tit 1,14; 2 Pet 1,16)

 

Mer fra snakkomtro: