Samtaleguide: Skeptikerens guide til Jesus

Samtaleopplegg over syv kvelder, godkjent av K-stud

Har Jesus fra Nasaret eksistert? Hvilke kilder skal vi stole på? Hvem var Jesus egentlig? Teologen Stefan Gustavsson foretar en reise gjennom vår tids mange teorier og myter om Jesus og bakover til det første tilgjengelige kildematerialet. Informasjonen i evangeliene sammenholdes med annet historisk kildemateriale fra antikken. Mens del 1 undersøker evangelienes troverdighet, går del 2 videre og spør om hva vi historiske sett kan si om Jesu identitet og oppstandelse.

Samtaleopplegget er godkjent av K-Stud, hvor en kan søke om økonomisk støtte hvis en bruker opplegget i en studiegruppe.  Les mer om dette her.


 

 


 

 

Målgruppe
Eldre tenåringer, studenter og voksne. Både kristne og ikke-kristne.

Metode
Før dere samles: Les de angitte kapitlene. Når dere samles: Les innledningen til samlingen, og se den angitte videoen. Ha deretter en  samtale om hva dere har lest og hørt basert på de angitte spørsmål til samtale.

Beskrivelse
Skeptikerens guide til Jesus er en lett tilgjengelig, men samtidig dyptpløyende reise gjennom  historien på jakt etter hva vi egentlig kan vite om Jesus, hvilke kilder vi har tilgang til og  hvordan vi kan vurdere deres troverdighet. Hvor kommer informasjonen om Jesus fra? Og  hvor sterke er evangeliene som kilder sammenlignet med andre samtidige kilder?

Omfang
7 samlinger, 14 timer

Mål
Kunnskap om nyere forskning om den historiske Jesus.   Evne til å forstå og vurdere argumenter omkring historieforskning, Jesu eksistens og  evangelienes troverdighet.