Jesus som apologet

Hvordan var Jesus som apologet?

I serien Trenger troen forsvares spør Stefan Gustavsson hvordan Jesus var som apologet? Vi tenker gjerne først på Jesus som en evangelist, en som gjør under og en som viser kjærlighet. Men i samtale med mennesker svarte Jesus på spørsmål og stilte spørsmål tilbake, han var i kontinuerlig dialog og debatt.