Våg å tenke

Margunn Serigstad Dahle (red) 200,-

I forbindelse med Danielsen-skolenes 80-årsjubileum i 2012 gav Egill Danielsen Stiftelse ut boken Våg å tenke – til bruk blant annet i de videregående skolene. Våg å tenke er en oppfordring til nettopp å tenke selv, i møte med de mange påstandene og fortellingene i tekstene som omgir oss. Enten det gjelder fag, samfunnsdebatt eller populærkultur, må nøytralitetsmyten stadig utfordres.

 

Bestill bøker her:

    Hvilken bok / hvilke bøker ønsker du? Velg i feltet nedenfor.

    Hvor mange eksemplarer ønsker du tilsendt?

    Faktura sendes i posten sammen med bøkene. Ekspedisjon (29,-) og porto kommer i tillegg.