Foto: iStockphoto

Bibel, Big Bang og evolusjon

ARTIKKEL: Kan en sammenholde bibeltroskap med tro på Big Bang og evolusjon? Lars og Margunn Dahle svarer.

 

Spørsmålet er delt inn i to; knyttet til  (1) «Bibelen og Big Bang» og (2) «Bibelen og evolusjon».

 

Bibelen og Big Bang

 

SPØRSMÅL:

«Er en tro på Gud som Skaper gjennom Big Bang forenlig med troen på Bibelens Gud?»

SVAR:

Svaret er kort og godt «ja». Big Bang er den vanligste teorien innenfor dagens normalvitenskap om universets begynnelse. Den sier kort og godt at universet har en absolutt begynnelse, at både tid og rom går tilbake til et første punkt, til den store ‘Big Bang’.

Dette lar seg utmerket godt forene med 1 Mos 1,1: «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord». Gud kan ha valgt å bruke ‘Big Bang’ som sin ‘metode’. Det er samtidig verdt å merke seg at mange ateister i dag ser seg nødt til å prøve å bortforklare Big Bang-teorien, fordi den stiller de ansikt til ansikt med universets absolutte begynnelse som et faktum. Forutsatt Big Bang, kan ateister ikke lenger hevde at universet har eksistert for evig…

For den som ønsker å fordype seg i spørsmålet om Big Bang og Bibelen, se gjerne denne debatten.

 

Bibelen og evolusjon

SPØRSMÅL:

«Hvordan skal man forene en god Gud med evolusjon?»

SVAR:

1. Ordet ‘evolusjon’ brukes i en rekke ulike betydninger. Det kan simpelthen bety utvikling, endring, variasjon. Noen ganger betegner det mikroevolusjon, altså: endringer innenfor arter. Andre ganger brukes det om makroevolusjon, som betegner endringer på tvers av arter. Videre kan det også brukes om et livssynsmessig standpunkt: evolusjonisme, altså et syn på virkeligheten der evolusjon brukes som en alternativ ikke-religiøs forklaring til en Skaper.

2. Det finnes en rekke ulike tilnærminger til 1 Mos. 1 blant kristne som ser likt på Bibelen som autoritet. Blant de vanligste alternative tilnærmingene er ‘ung jord’, ‘gammel jord’ og ‘teistisk evolusjon’. Det er viktig at vi som bibeltro kristne gir rom for ulike syn på hvordan 1 Mos. 1 forholder seg til (natur)vitenskapen. Den kristne matematikkprofessoren John Lennox sier det slik: «En ateist må konkludere med evolusjon. Som kristne kan vi også utforske evolusjon.»

3. Alle de tre tilnærmingene som er nevnt ovenfor, har både sine sterke sider og sine utfordringer / problemer. Mange som er kritiske til teistisk evolusjonisme som alternativ, hevder at (makro)evolusjon som mekanisme (f.eks. knyttet til «naturlig utvelgelse» / «survival of the fittest») er uforenlig med en moralsk god Gud. Flere av de som hevder teistisk evolusjonisme, vil derimot fremheve at Gud er suveren til også å bruke evolusjonsmekanismer og at disse mekanismene ikke nødvendigvis strider mot Guds moralske vesen.

For den som virkelig vil fordype seg i spørsmålet om skapelse og evolusjon, anbefales følgende forelesningsserie av den kjente evangelikale teologen og filosofen William Lane Craig: «Creation and Evolution».

Margunn og Lars Dahle, NLA Mediehøgskolen. Bearbeidet fra denne artikkelen på Damaris.no.