Troende i trøbbel

Troende i trøbbel – Er Jesu oppstandelse troverdig?

Det er en stor glede å presentere podcastserien Troende i trøbbel, en serie samtaler mellom tre unge, engasjerte, kristne menn. Hvilke spørsmål møter man ofte i samtale med ikke-kristne? Kan vi finne gode svar til disse spørsmålene? I hver episode lager de tre «trøbbel» for seg selv ved å forsøke å møte utfordringene både for å forstå sitt eget ståsted og for å forstå andres ståsted.

Det kristne budskapet bygger på en kontroversiell påstand: Gud reiste Jesus opp fra døden. Må man skru av fornuften for å tro at oppstandelsen har skjedd, eller finnes det historiske grunner for å stole på det Bibelen sier?

 

 

Se også Jon Romuld Håversen presenterer fakta om oppstandelsen som historikere fra flere livssyn er enige om:

 

Hvis det nå er sant at Jesus stod opp fra de døde, hvilken betydning får det for våre liv?

 

 

 

Troende i trøbbel er laget av Damaris Norge, og ble sendt på Radio 3,16 høsten 2017.