Fristelse

-Og la oss ikke komme i fristelse.

I denne sjette bønnen i Vår Far settes vi inn i livets daglige kamp og ber vår himmelske far om å verne oss. Vi har nettopp bedt Gud om å nære oss og å tilgi oss, etter at vi i de tre første bønnene vendte oss til ham i tilbedelse og anerkjennelse av hvem han er.

Personlig kjenner jeg stort behov for dette fornyede fokuset på Herrens bønn som jeg får når vi dveler litt ved hver enkelt bønn. Det er både utfordrende og berikende, og inspirerer til å gå tettere på de dype sannhetene. Da kan Luthers lille katekisme være en god døråpner. Når vi nå er i den sjette bønnen, som virkelig kan være vanskelig å forstå, er det hjelp å hente nettopp her.            

Luthers klassiske forklaring understreker tre dype sannheter. For det første: «Gud frister ganske visst ingen, men vi ber i denne bønnen at Gud må bevare oss og holde oss oppe.» Videre ber vi om at våre tre fiender «djevelen, verden og vårt eget kjød ikke skal bedra oss og forføre oss til vantro, fortvilelse og andre store synder og laster.» Og til slutt ber vi om «at vi, om vi blir anfektet på den måten, likevel til sist må seire og holde fast på seieren.»            

Gud frister ikke, nei. Prøvelser er noe annet, men gresk bruker ett begrep for disse to ordene. Bibelen er klar på at når vi kommer til Gud i våre prøvelser, modnes og vokser vi, som hele mennesker, slik han ønsker for oss. I møte med fristelsene er det også bare en utvei: å komme til Gud – be om beskyttelse – og om tilgivelse. Det gir oss mot.

Andakten er del av en andaktsrekke som ble publisert i Fevennen i uke 15 2024.

Vil du lære mer om bønn?

Sjekk: https://snakkomtro.com/victoria-bo-hvis-gud-finnes-hvorfor-ber-vi-ikke-mer/