Skam sesong 3

Bør etterfølgere av Jesus se «Skam»?

ARTIKKEL: Det er det selvsagt umulig å svare på. Vi må vri på spørsmålet. Hva gjør det med vårt forhold til Jesus å bruke tid på «Skam»? I møte med all populærkultur må vi vurdere; Er det vi bruker tid på forenlig med eller i veien for fellesskapet med Gud? Sesong 3 har akkurat startet opp, og nettserien kommer til å prege høsten for mange.

Film og TV kan være en fantastisk gave til oss, laget av kreative mennesker som deler av evnene Gud har gitt dem. Men det vi møter på skjermen kan også brukes til å treffe oss der vi er sårbare. Til å gi oss lengsler etter det vi tror vi mangler. Til å avlede oss fra målet vårt.

Å si at holdninger vi møter gjennom film, tv eller musikk som bryter med Guds vilje ikke gjør noe med oss, er skummelt. De bør opprøre oss. De bør utfordre oss. Noen ganger bør de føre til at vi finner av-knappen på skjermen. Men det krever at vi er bevisst i møte med det vi ser og hører. Paulus skriver at vi har lov til alt, men måten vi bruker friheten på, påvirker både oss og andre. Som kristne er vi kalt til å ære Gud i alt vi gjør. Det har konsekvenser både for hva vi velger å se og høre, og hvordan vi vurderer det som formidles.

Se også artikkel om sesong 2 av «Skam»

 

Kan ikke overses

«Skam» er utvilsomt et viktig speil av dagens ungdomskultur. Enten du er ung kristen som vil dele troen din med jevnaldrende, eller du er en som er opptatt av kristent ungdomsarbeid, kan du ikke overse «Skam».

Det betyr ikke at serien må sees for at vi skal kunne forstå mer av vanlige holdninger og tanker som preger mange ungdommer eller av utfordringene mange kjenner på. Men det betyr at det ofte kan være lurt å vite hva handlingen går i. Står «Skam» i veien for Jesus, enten i mitt liv eller i andres, skal vi ikke se serien. Og for den som velger å se, er det avgjørende her som ellers at en ser med både hjerte og hjerne.

Bare da kan vi lære å se hva som ligger bak fyllekulene, lengselen etter stødige relasjoner, forholdet til sex og jakten på egen identitet. Bare da kan vi være bevisst på egne reaksjoner hvis vi oppdager at serien gjør noe med vårt eget forhold til kropp, sex, relasjoner, ensomhet eller andre ting vi kjenner oss igjen i – og la reaksjonene føre oss nærmere Jesus og hans gode vilje med livet vårt. Bare da kan «Skam» gi oss hjelp til å bygge en bro til den som ikke kjenner Jesus.

Vår skyld og skam

Bibelen har nemlig fantastiske ting å si til dem som kjenner seg igjen i Noora, William, Isak og de andre, både i ting de gjør og i det de bærer på. Bibelen snakker også om skam, både den usunne, som skader og binder fast, og den sunne, som får oss til å be om tilgivelse eller hindrer oss i å ødelegge for oss selv eller andre. Bibelen beskriver også fellesskap slik vi ser i «Skam» – venner som bryr seg, tåler, og som kjenner dine hemmeligheter. Bibelen forteller om en fred som tilbys til alle, også dem som kjenner på å ha blitt avvist som Noora, usikker som Isak, redd som William, kroppsforstyrret som Vilde. «Skam» viser ungdommer som ikke får til alt, akkurat slik som deg og meg, akkurat slik som en rekke mennesker Bibelen forteller om. La oss være bevisste på hva vi ser og hører på, og snakke med Gud om det. Og la oss benytte anledningen til å fortelle om Jesus som bar både vår skyld og vår skam.

 

Artikkelen har også stått på trykk i «Utsyn», informasjonsblad for Norsk Luthersk Misjonssamband.