Bør vi kjempe for et kristent samfunn?

FOREDRAG, Morten Dahle Stærk

Norge har tatt farvel med statskirken, kristendomsundervisning i skolen og menneskeverdet er truet på ulike måter. Likevel er det fremdeles noen som mener at kristen tro er det beste utgangspunktet for å bygge et godt samfunn. Spørsmålene står i kø: Er alle trossamfunns verdier like bra for samfunnet? Er det kristnes oppdrag å endre samfunnets lover? Hvordan vil et kristent samfunnsengasjement eventuelt se ut? Kort sagt: Bør vi kjempe for et kristent samfunn?

Fra Veritaskonferansen 2015. Se flere foredrag fra konferansen her.