Den rare røde dagen

-Hva er det egentlig med denne «himmelspretten»? Spørsmålet kom fra en godt voksen mann, men både slanguttrykket og usikkerheten deler han med mange, både unge og eldre. Hvorfor har vi egentlig rød dag nå på torsdag? Hva er det som gjør Kristi himmelfartsdag til en helligdag? 

Nettopp denne dagen og det grensesprengende budskapet den bringer oss, vil være fokus i andaktene hele uka. Dette er en helligdag som den kristne kirken har feiret mye lenger enn den har feiret Jesu fødsel. Overraskende? Ja, men forståelig om vi tenker over hvor sentral Kristi himmelfartsdag faktisk er i kristen tro.

På gudstjenester over hele verden, i ulike kirkesamfunn, hørtes den felleskristne apostoliske bekjennelsen i går, slik den har gjort i samme form helt fra 500-tallet. Her bekjenner vi at Jesus «for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd …» En tronstigning, altså, som markerer Jesu innsettelse som Konge. 

Hvis vi ser på fortellingen om Jesu jordeliv som en U, er vi her ved sluttpunktet. Først møter vi Jesu bevegelse fra himmelen til jorden som vår tjener og frelser. Så snus retningen, Jesus blir oppreist av Gud fra de døde og så tatt opp til himmelen.

Slik peker Kristi Himmelfartsdag på Jesu storhet og makt. Disiplene reagerte med både undring og tilbedelse. Hva med oss?Klikk her for mer om Kristi Himmelfartsdag
Andakten har også vært publisert i Fædrelandsvennen