Den seksuelle revolusjonen: Hva er den, og hva har den gjort med oss?


Fra Veritaskonferansen 2019Vi lever alle i kjølvannet av «den seksuelle revolusjon». Men hva besto egentlig revolusjonen av? Hva drev den? Hvor radikal var den? Hvilke følger har den fått? Hvordan er vi påvirket av den i dag?

Stefan Gustavsson er leder av Apologia Sverige, forfatter av flere sentrale bøker om apologetikk, og del av staben i kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.


Alle opptak fra Veritaskonferansen 2019 finner du enten på vår podcast (finnes også på Spotify og andre streamingtilbud), eller her på SnakkOmTro.Se også Peter Saunders i et kort svar til hvordan kristne kan respondere på den seksuelle revolusjonen: