Dette bør du lese i julen

Jon Romuld Håversen anbefaler gode bøker – noen er helt nye, andre er klassikere som alltid berører eller inspirerer.


Stefan Gustavsson: Nakne uten skam

Snakker kristne for mye om sex? Vel, noen må jo gjøre det når Dagbladet, norske og utenlandske kjendiser, realityprogram på Discovery+ og Se og Hør nekter å snakke om det! Helt slik er det vel ikke. Fremdeles er det nok sånn at kirkens omtale av sex kun er en liten bekk sammenlignet med den massive elven av sex-skildringer og perspektiver på seksualitet man finner i media og populærkultur. Mange kristne kjenner på at det er flaut å delta i samtaler om sex med kolleger, venner eller bekjente. Nesten som når man sklir, faller og slår seg gul og blå på isen. Da ser man rundt seg og håper ingen har observert det pinlige, og i alle fall ikke kommer mot deg og påpeker det! Haha, du falt – så flaut! På samme måte vil noen håpe at Bibelens budskap om sex er noe vi kan la passere i stillhet og heller snakke om noe annet. Stefan Gustavssons budskap er at kristne har god grunn til å tenke nettopp det motsatte! Bibelens budskap om sex er slett ikke dårlige nyheter man behøver å være flau over! Den gir rammer som beskytter, den gir veiledning som sparer mennesker for smerte og den gir et revolusjonerende positivt syn på sex. Gustavsson er modig og påstår at Bibelen gir den beste fortellingen om sex og at kristne mer enn gjerne kan være frimodige når samtaleemnet kommer på banen. Og Stefan gjør det svært godt.


Bestill den gjerne i vår nettbutikk (249,-)Pablo Martinez: Take Care of Yourself: Surviving and thriving in Christian Ministry

Jeg omtaler denne boken iblant som «den beste boken jeg noensinne har lest». (Les mer fra Jon om boken her.) Pablo Martinez leder en organisasjon bestående av kristne psykologer i Spania og har selv flere tiårs erfaring fra terapirommet. I denne boken skildrer Martinez hvordan vi kan lære av alle aspekter ved Jesu liv. Jesus er vårt eksempel til etterfølgelse både når han snakker og når han tier – når han handler og når han hviler. Og nettopp hvile er hva Martinez skriver primært om. Et tema jeg har hørt så mange taler om at man kan bli utslitt av mindre og som gjerne har frembrakt både én og to lange gjesp hos meg. Martinez sin bok er dog annerledes. Jeg har sjelden opplevd en forfatter gi en såpass treffsikker diagnose på et problem svært mange mennesker har, for så å gi gode råd om hvordan justere livet for å få det bedre. Den påpeker hva som gjør at mennesker er tilbøyelig til å aktivisere for mye og hvile for lite. Med andre ord – hvorfor blir vi så slitne og hva kan vi gjøre med det? Dette på en briljant og pedagogisk måte, solid forankret i det ypperste eksempelet til etterfølgelse; livet til vår Herre Jesus Kristus. Den er kort og lettlest, men kan bety mye for hverdagene dine fremover.
Peter J. Williams: Kan vi stole på evangeliene?

Aldri før har jeg vært så forbløffet som da jeg var i Polen for noen år siden og var vitne til at over 100 kristne akademikere og ledere skulle «grille» én mann med alt de hadde av utfordrende spørsmål om Bibelen. Mannen var Peter J. Williams, som svarte eksepsjonelt godt på spørsmål jeg aldri før hadde tenkt på om Bibelens innhold og troverdighet. Å være vitne til denne hendelsen bidro til mitt 24 år lange livs lengste måpe-økt. Derfor er jeg svært takknemlig for at Williams deler av sin kunnskap om et svært viktig tema; evangelienes historiske troverdighet. Som kristen mener jeg at evangeliene er langt mer enn utelukkende historiske dokumenter, de inneholder budskap gitt av Gud og er skrifter inspirert av Den Hellige Ånd om Jesus Kristus – det er ord som gir liv, trøst, håp og oppmuntring – en virkelig skatt vi kontinuerlig må lese og la oss fengsle av. Men evangeliene er også historiske dokumenter, gresk-romerske biografier som kan og burde analyseres som nettopp det. Og Peter J. Williams gjør en briljant jobb med å forsvare hvordan du kan tro på evangeliene på grunn av fornuften og ikke tekster du må akseptere på tross av din fornuft, han forklarer hvorfor evangeliene virkelig er historisk troverdige, din tro verdig.


Boken får du tak i i nettbutikken (249,-)William Lane Craig: Atonement and the death of Christ

Noen vil si at det er gal årstid for å anbefale en bok om korset, men finnes det egentlig noen tid på året hvor det ikke er helt legitimt å gå dypere i hva som skjedde på korset og hvilke følger det får for oss? Denne boken gjør nettopp dette. William Lane Craig er for mange kjent som en dyktig religionsfilosof og apologet. Selv om jeg kanskje tenker at han er en dyktigere filosof enn teolog, er dette en meget god bok om forsoningen. Craig argumenterer for det synet som gjerne kalles «penal substitutionary atonement» altså at forsoningen innebærer at synden blir straffet (penal), straffen blir lagt på Kristus som dør i vårt sted (substitutionary), og at Hans stedfortredende død fører til at mennesket forsones med Gud (at-one-ment). Craig argumenterer for dette i tre deler, først har han en eksegetisk gjennomgang av en rekke relevante bibeltekster. Denne første delen av boken satt jeg mest pris på, uten at det er til forkleinelse for del to og tre som også er svært gode og informative. Del to tar for seg hva man tradisjonelt har tenkt om forsoningen gjennom kirkens historie, del tre setter forsoningen i et filosofisk rammeverk med et solid hint av juss og rettsfilosofi. Advarsel: denne er til tider ganske avansert.
Eric Metaxas: Bonhoeffer

For mange frister det ikke å sette seg ned med tungt fagstoff i juleferien, men å la seg fascinere av et menneske som har levd et eksepsjonelt liv kan være en attraktiv tanke! Og et eksepsjonelt liv levde definitivt Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer var en briljant teolog som etterlot seg mange betydningsfulle bøker om teologi og det kristne livet. Men livet han selv levde er virkelig inspirerende. Kort fortalt var Bonhoeffer en tysk teolog som gjorde prestetjeneste diverse steder på 30-tallet. Blant annet tilbrakte han tid som prest i England, men returnerte til Tyskland da nazismen vokste frem for å motarbeide den åpenbart destruktive og ondskapsfulle ideologien. Et av prosjektene han satt seg fore i Tyskland var intet mindre enn attentatet på Adolf Hitler. Bonhoeffer var en radikal kristen, prest, profet, spion og til slutt martyr.

C.S. Lewis – Narnia

Jeg slutter aldri å la meg fascinere over C.S. Lewis´ briljante kombinasjon av dybde og fantasi. Narniabøkene er tidløse, dype og enormt underholdende. Om du har barn i barneskolealder er sjansene store for at de også vil elske Lewis sine bøker. Narnia er et magisk sted og fortellingene er ikoniske. 
Lydia McGrew: Hidden in Plain View

Dette er en bok jeg virkelig har hatt mye glede av. Den er svært underholdende og veldig vanskelig å legge fra seg. Boken tar for seg et av argumentene for evangelienes historiske troverdighet; nemlig det som kalles utilsiktede sammentreff (Undesigned Coincidences). Dette var et argument som ble brukt mye på slutten av 1800-tallet og begynnelen av 1900-tallet, men som døde noe ut før det på ny fikk sin «oppstandelse» ved moderne teologer. Argumentet går ut på at når man sammenligner Det nye testamentets bøker ser man at de utfyller, bekrefter og forklarer hverandre. Man finner én del informasjon i den ene av bøkene og en annen del av informasjon i en annen bok – sammen danner de et helhetlig bilde av hva som faktisk skjedde. Nesten som ulike brikker i et puslespill kan slås sammen og danne et helt bilde. For eksempel gir det lite mening hvorfor soldatene som slår Jesus etter avhøret hans med Kaifas spør ham «hvem var det som slo deg?» (Matt 26,67). Altså, de står jo rett foran han! Lukas gir oss svaret: «Mennene som holdt vakt over Jesus spottet og slo ham, og kastet et klede over hodet på ham» (Luk 22,63-64). Boken har fokus på selve bibeltekstene og gir eksempler på 47 utilsiktede sammentreff i Det nye testamentet.