engler og demoner bok

Engler og demoner – samtaleguide til boken

Engler og demoner kombinerer fysikkverdenen med en verden av tradisjonell religion.

Av Tony Watkins

Sammendrag

Ekspert på symboler ved Harvard, Robert Langdon, blir vekket av at hans telefon ringer i de tidlige morgentimer. Den som ringer er Maximilian Kohler, direktøren i CERN, verdens største institusjon for fysikkøvelser. Han ønsker Langdons hjelp i forbindelse med mordet på en forsker fra CERN, hvor liket er merket med seglet for Illuminati.

Langdon er ekspert på dette hemmelige broderskapet, men tror, i likhet med andre akademikere, at det ikke lenger eksisterer. Dette merket blir beviset på det motsatte. Langdon blir flydd i et ekstremt raskt eksperimentelt fly til CERN hvor han møter direktøren og Vittoria Vetra, den avdøde vitenskapsmannens adopterte datter. Hun var, sammen med sin far, engasjert i forskningen rundt ikke-materie, noe som har potensiale til å bli en ubegrenset energikilde for fremtiden – men som kan forårsake en massiv eksplosjon dersom det kommer i kontakt med vanlig materie.

Vittoria tror deres arbeid er så hemmelig at ingen andre i verden vet om det, men de blir forskrekket når de oppdager at en blikkboks som inneholder dødelige mengder ikke-materie er stjålet.

Blikkboksen dukker opp i Vatikanet, hvor den blir filmet av et trådløst overvåkningskamera som er blitt flyttet fra sin normale posisjon. Ingen av de sveitsiske vaktene vet hva blikkboksen inneholder, ikke hvor den er, ei heller hva som vil skje når nedtellingsuret når null ved midnatt.

Robert Langdon og Vittoria Vetra haster til Vatikanet for å informere dem, men oppdager at de sveitsiske vaktene har andre planer. I dag er dagen for konklavet å velge en ny pave, men fire kardinaler – hovedkandidatene til pavedømmet – er forsvunnet. Disse synes å være uten forbindelse til hverandre frem til en mann som hevder han handler på vegne av Illuminati, ringer for å fortelle at han vil drepe en kardinal en time før midnatt når ikke-materien vil eksplodere. Det viser seg at broderskapet oppfyller et fire hundre år gammelt løfte om å ødelegge Vatikanet og kirken. Langdon må løse en serie av ledetråder fra det syttende århundret dersom de skal ha noe håp om å avverge en katastrofe.

Bakgrunn


Dan Brown, en tidligere låtskriver og engelsklærer, er mest kjent for sin store suksess med bestselgeren Da Vinci-koden (The Da Vinci Code), men alle hans fire noveller har en sterk oppfølger. Den første, Den Digitale Festning (Digital Fortress) ble utgitt i 1999. Den handler om en hemmelighetsfull verden i den amerikanske sikkerhetstjenesten, og konspirasjonsteorier og hemmelighetskremmeri er vedvarende i hans arbeid.

Deception Point finner også sted i en verden av skjulte sikkerhetsoperasjoner. Engler og demoner (Angels and Demons), publisert i 2000, og den fjerde romanen Da Vinci-koden er begge sentrert rundt hemmelige miljøer som sverger fiendskap mot dem Romersk-katolske kirken. I begge bøkene møter vi helten Harvard-eksperten på symboler, Robert Langdon, som blir vekket opp fra nattesøvnen. Han skal bringe sin ekspertise inn i undersøkelsene av et mord, hvor offerets kropp bærer en utsmykking av en grizzlybjørn. Begge sakene dreier seg om å løse eldgamle symbolske tegn som er innprentet i kunstverk, og som gjør at han klarer å redde verden og vinne prinsessen.

I et intervju på Browns nettside, sier han:

«For meg er det å skrive om hemmelig materiale det som holder meg engasjert i prosjektet. Fordi en novelle tar opp mot ett år å skrive, trenger jeg å lære noe nytt konstant, ellers mister jeg interessen. Å undersøke, forske og skrive om hemmelighetsfulle temaer hjelper meg å huske hvor gøy det er å «spionere» inn i usette verdener. Det motiverer meg til å forsøke å gi leseren samme opplevelse».

(www.danbrown.com)

Engler og demoner kombinerer fysikkverdenen med en verden av tradisjonell religion. De bruker gamle konspirasjonsteorier for å lage en fortelling som delvis er en triller, delvis romantikk og delvis en kunsthistorisk detektivhistorie.Diskusjonsspørsmål

1. Hva likte du best ved Engler og demoner? Hvor troverdig finner du historien? Hva er bokens sterke og svake sider?

2. Hvordan vil du beskrive Robert Langdons karakter? I hvilken grad føler du at du ble kjent med han?

3. Hvilke antakelser eller tanker gjør du deg om de ulike karakterene i historien? Hvilke av disse viste seg å være gale?

4. Kohler, Vittoria og kammerherren har alle traumatiske opplevelser far barndommen som involverer foreldrene. Hvordan påvirker disser opplevelsene deres syn på kirken og Gud?

5. Hva motiverer Maximilian Kohler? Hvordan påvirker dette hans syn på andre mennesker og den verden han lever i?

6. «Materie» gjentar Vittoria. «som blomstrer ut fra ingenting. En utrolig fremvisning av subatomært fyrverkeri. Et univers i miniatyr vokser frem til liv. Han beviste ikke bare at materie kan vokse frem fra ingenting, men at Big Bang og 1. Mosebok kan forklares så enkelt ved å akseptere at det finnes en enorm energikilde.»

«Mener du Gud?» spør Kohler.

«Gud, Buddha, Kraften, Yahweh, en besynderlighet – kall det hva du vil – resultatet er det samme. Vitenskap og religion hviler på den samme sannhet – ren energi er skapelsens far.» (s. 93)

Hvordan vil du beskrive Vittoria Vetras tro om religion og virkelighetens natur? Hvordan er disse holdningene med på å skape personligheten hennes? Hva annet er med på å gjøre henne til den personen hun er?

7. Hvorfor handlet kammerherren som han gjorde? I hvilken grad hadde du sympati for han?

8. Hvor representative tror du den romersk-katolske kirken er for kristendom generelt? Hvor mye av kritikken rettet mot den romersk-katolske kirken i boken, kan gjelde for hele kirken? Synes du kritikken er berettiget? Hvorfor/hvorfor ikke?

9. Engler og demoner er en fortelling om den antatte konflikten mellom vitenskapen og kristen tro. Hvor langt på vei er du enig i denne ideen? Hvor ser du grensene og områdene for konflikt og enighet?

10. Hva foreslår boken når det gjelder de moralske implikasjonene i forhold til vitenskapelige undersøkelser og teknologiens utvikling? Er det riktig å fremstille noe bare fordi vi kan? Hvorfor/hvorfor ikke?

11. «Gud er gått av moten. Vitenskapen har vunnet kampen … Men vitenskapens seier», tilføyer kammerherren mens stemmen blir intens, «har kostet hver og en av oss. Og det har kostet oss dyrt … den har forlatt oss i en verden uten under.» (s. 419)

Er du enig med kammerherren? Føler du at Engler og demoner i bunn og grunn er et angrep på kristen tro eller et forsvar for dens plass i vitenskapens verden? Hvorfor?

12. Hvilken av karakterene synes du best beskriver Dan Browns livssyn? Hvorfor?

13. «Tro beskytter deg ikke. Medisiner og kollisjonsputer … det er slike ting som beskytter deg. Gud beskytter deg ikke. Intelligens beskytter deg. Opplysning. Stol på ting med håndgripelige resultater… moderne mirakler hører vitenskapen til …Hvem trenger Gud? Nei! Vitenskap er Gud? (s.202)

«Alle vinner på å ha en form for kontakt med det hellige … selv om det bare er innbilning» (s. 369)

Hva tror du på? Hvorfor? Hvordan ville ditt liv endre seg dersom du kunne være sikker på at Gud finnes og kan kjennes personlig?Oversatt av Ingvild Thu Kro