Er Bibelen kvinnefiendtlig?


Fra Veritaskonferansen 2019
Det er en utbredt oppfatning at siden Bibelen er blitt til i en patriarkalsk kultur, bærer den sterkt preg av en nedvurdering av kvinnen. Men er det riktig at Bibelen har et negativt kvinnesyn?

Ingebjørg Nandrup er høgskolelektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.Alle opptak fra Veritaskonferansen 2019 finner du enten på vår podcast (finnes også på Spotify og andre streamingtilbud), eller her på SnakkOmTro.