troverdighet

Er evangeliene troverdige?

– Er ikke evangeliene bare fortellinger som mennesker har funnet på? Jo, svarer mange. Populærkulturen flommer da også over av ulike teorier om Jesus og påstander om nye kilder til kunnskap om ham. Spørsmålet om evangelienes troverdighet er derfor avgjørende – også når den ferske boka Grill en kristen tar opp «Hva er greia med Bibelen?».

Mange som svarer ja på spørsmål om evangeliene er myter, er nok også med i den store gruppen som sier at hvis de bare fikk bevis for historien om Jesus, ville de tro på ham.

Men hva slags bevis kan en forvente, og hvilke finnes? Vi kan forvente best mulig dokumentasjon ut fra antikkens teknologi. Skriftlig, altså. Og den finnes! De fire evangeliene er nettopp slike bevis, skrevet 30 – 70 år etter Jesu jordeliv. De har en ubrutt forhistorie tilbake til Jesus selv. De forteller vitnesbyrd fra navngitte øyenvitner og offentlige talsmenn for budskapet. De fire forfatterne skriver om mange av de samme hendelsene, men med ulike detaljer. De har ikke samkjørt framstillingene, men skriver fra hvert sitt perspektiv. Skriftene deres ble kopiert og spredt, og noen av disse er funnet igjen i vår tid.

Evangeliene er utvilsomt de beste kildene om Jesus. «Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter», sa Peter – som fortalte sin historie til Markus. Har du lest den?

 

Andakten er en del av en andaktsrekke publisert i avisen Fædrelandsvennen, og tar utgangspunkt i den nylig utgitte boken «Grill en kristen». Her forsøker 20 ulike personer å gi svar på  20  utfordrende spørsmål til kristen tro.