er gud god

Er Gud god?

– Hvordan kan Gud være god når verden er full av ondskap? Spørsmålet er like sentralt som det er utfordrende. All lidelse og ondskap som vi daglig møter i nyhetsbildet og som på ulike måter rykker nær i egne liv, er for mange hovedgrunnen til å tvile på Guds godhet – og også på om han faktisk eksisterer. Selvsagt er da også spørsmålet om Gud er god sentralt når den ferske boka Grill en kristen belyser tematikken «Hvem er Gud?».

La oss først spørre: Hvis vi skriver Gud ut av manus, forsvinner da ondskapen? Selvsagt ikke! Alle livssyn må si noe om dette. Hva sier så Bibelen? Jo, at vi er skapt til godhet og at Gud kjemper mot det onde.

Ondskapen er ikke naturlig, men kom inn i verden fordi menneskene brukte sin frihet til å snu Gud ryggen. Kjærlighetens Gud kunne ikke tvinge sin kjærlighet på mennesket, for sann kjærlighet forutsetter valgfrihet. Gud respekterer altså både valget og konsekvensene. Hvis han skulle fjerne all ondskap, måtte han også fjerne oss mennesker.

I stedet spør Gud om vi vil kjempe sammen med ham mot det onde og være med og lette lidelsene for noen. Midt i lidelsens verden, møter vi så Bibelens budskap om håp! På grunn av Jesu oppstandelse, finns det et levende håp om at Gud skal skape en fornyet jord «hvor rett og rettferdighet bor». Har du oppdaget dette håpet?

 

Andakten er en del av en andaktsrekke publisert i avisen Fædrelandsvennen, og tar utgangspunkt i den nylig utgitte boken «Grill en kristen». Her forsøker 20 ulike personer å gi svar på  20 utfordrende spørsmål til kristen tro.